HANÁCI – spolek rodáku a ledi, co maji rádi Hanó
Hanácký taneční pár

Véšivke na hanáckéch krojách

Tož tade si přečtite, co o hanáckéch véšivkách pišó štodované dochtor z Kroměřiža – PhDr. Miroslav Válka. Po panske se to menoje „Hanácká lidová výšivka“.
Lidovó véšivko nosele ledi z dědine aji na obečénéch, aji na svátečnich šatách. O hanáckyho kroja jo nandete na kdejakéch kóskách šatu, kery be šle rozsortyrovat podlivá podkladové látke na:
1. sóčástke plátěny, zdobeny předkreslenó véšivkó v barvě béžové, žloté, bilé a černé.
2. sóčastke sókenny a koženy, vešety barevnó véšivkó.
To nékrásňéši hanácky vešivačsky oměni nandete na velekánskéch óvodnicách (dylka 200-250 cm), kery slóžele tajak sóčásť obřadovyho kroja nevěste a mladé matke.

A o véšivkách mudrovala aji Marta Čižková v knize, co se po panske menoje „Hanácký kroj“ a bela vedaná v Prostijově 1940:
Hanácké kroj se nosival po celé Hané, jináč napsany na středni Moravě. Nebel všade a decke sténé a ten sám. Tajak ostatní kroje, aji on bel měněné a velepšované. Z každé dobe je na něm cose k viděni.
Renesanca - okruži a vedoty rokáve, rokoko – šeroky sokně a hloboko vestřeženy kordolke, empire – vesoky pásáni apod. Teto změne nebele po celé Hané najednó a nepřejale jich všade a tak aji proto je hanácké kroj mnohotvárné e dež to vepadá, že je všade sténé. V každé věči dědině měle kréčiřa, keré oměl aji vešivat. Bévale aji švadlene a vešivačke, kery to práco měle tajak ževobeti. Mlady děvčeska neznale lepši zábave než v nedělo odpoledňa vešivat. Zešlo se jich o nekeré z nich nekolek a vešivale o závod, kerá lepši a rychléš. Pře tym se vekládale stary zkazke a spivale pěsničke.


Kronika


INFO - hánácké novinky

27.07.2017 23:32
1.7.2017 BAKOV NAD JIZEROU - POJIZERSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

27.07.2017 23:30
29.6.2017 TRADIČNÍ LIQUERE

27.07.2017 23:27
24.5.2017 Radim Dostálík 50

10.05.2017 23:32
10.5.2017 POHLEDNICE Z ROKU 1942

26.02.2017 23:33
25.2.2017 – 61. MORAVSKÝ PLES


Předpověď počasí

In-počasí


English
Česky
Po hanácke