HANÁCI – spolek rodáku a ledi, co maji rádi Hanó
Hanácký taneční pár

Hanácké slovniček

Dokope jôž 2236 vérazu a všecke aji po anglikánske.

Hanácké slovňik Josefa Borockého ve formátu PDF > Hanácké slovňik.

Po hanácke Po panske Po anglicke
êi, ano i, takéalso, as well
ênô baťinu anooh yes
- bêt do pater (sô do pater, seš .., je .. , zmê .., ste .., só ..)být vysokýbe tall
- cecankohoutek, uzávěr, pípatap
- dovi dokuďkdoví dokdywho knows until when
- kômštovné, -ášikovný, -á, praktickýhandy
- krôchtakůr (místo pro varhany, pěvecký sbor a hudebníky)gallery, choir
- kukêflašinet, lajerstreet organ
- křédlêt se (křédlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)natřásat se swagger
- lehle, léhleejhle, vidabehold, "stone the crow"
- mlôvit (mlôvim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) po panskêmluvit spisovněspeak standard
- mlôvit po dědinskê (po hanáckê)mluvit hanáckyspeak Haná dialect
- nádrabikuchyňské načiníutensil
- neščápenězatraceně, hodnědamned, a hack of
- nigdê, nigdánikdynever
- oměknót (oměknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)změknoutbecome softer
- poglgovat (poglgôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)polykat naprázdno, hýbat ohryzkemswallow, move Adam´s apple
- s deset, ze štêrêasi tak deset, asi tak čtyřiaround ten, around four
- septět (septim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)svištětwhistle
- tédeň týdenweek
- tihnót (tihnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydat se (kam)set off
- těžko, tiž, nétižšpatně, hůř, nejhůřbadly, worse, worst
- vêfrknót (vêfrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít, vyzunknoutdrink up
- vêklehtané, -ávyviklaný, -áwobbly
- vêklehtat (vêklehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyviklatwobble
- vêlóchnót (vêlóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vypít (rychle)drink up (quickly)
- vêžévat (vêžévám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) trávit (o jídle)digest
- zátočênazatáčkacurve
- zazenknót (zazenknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)cinknout, zarachotittinkle
- ze štêrê, s desetasi tak čtyři, asi tak desetaround four, around ten
- zhlidné, -ápohledný, -ágood-looking
- zmatanesmyslnonsense
- zmišêt (se) zmišim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijósmíchat (se)mingle, mix
abêdêbêledabyle, halabalasloppily, slackly
achtelosmina míryeighth of rate
agnózekmedailon, mince zavěšená na krkulocket
ai (Petr ai Pavel)i, ano i, také (Petr i Pavel) as well, also
ajbišibišekrose mallow
aksamitkavydrovka (čepice s kožešinovým lemem od pánského kroje ze střední Hané)hat - part of men costume from Haná Region (central area)
álija, hálija alej, stromořadíalley
asendaverbování na vojnumilitary draft
atož tak tedythus
avizónektrucovnagrowlery
bêlo statystalo seit happened
bêt (sô, seš, je, zmê, ste, só) býtbe
bêt hrobábýt těhotnábe pregnant
bêt nekemô ("bêlo ji Maryša")jmenovat se (jmenovala se Maryša)be called (she was called Maryša)
bêt s tichóbýt ztichabe quiet
bêtelné, -á, -y, -ipevný, pevná, pevné, pevnífirm
babócet (babócim, babóciš, babócijó)brzy ráno vstávatget up early
babôlkavolání na husugoose is called so
babóňat (babóňám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)ponocovatspend night (drinking, dancing)
babôšašátek přes hlavu, zavázaný v týle na uzelscarf (tied with a knot at nape)
bachráčvyzrálý, plný luskplump pod
bachraté, bachratá tlustý, tlustá (hodně)fatty (extremely)
bachroňtlusťochfatty (extremely)
bácnót (bácnô, bácneš, bácnó)udeřithit, strike, slap
bacôlka, pôclenkabaculka, plnoštíhlá ženaplump
bačektlustý, spíš menší člověksmall fatty person
bajackašpar, šašekbufoon, zany, jester
bajacovat, pajacovat (bajacôjô, bajacôješ, bajacôjó)šaškovatfool about, fool around
bakôlakouleball (e.g. of snow)
balamôtit (balamôtim, balamôtiš, balamôtijó)klamat, šiditdeceive
baldahůl (krátká, silná)stick (short, thick)
balôchêplky, řeči o ničemchin-wag, gossip
balôtaklamsham
balšánekmáta peprnápeppermint
bambôlkakuličkaball (small one)
bamôlenaupolínglobe-flower
bančêt (bančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)bít, tloucigive a beating
baněbaňaté koženkylarge leather pants
baňarána, něco extrabang, smething extra
baňkakukaň pro kvočnubrood cage
baňkovat (baňkôjô, baňkôješ, baňkôjó)navádět (nedok.)incite, induce
barôša, barôšešiška (-y) smrku, borovicecone (-s)
baróšekdítě (mazlivě)baby
bartôšekkošík na bramboryhandbasket for potatoes
bátoštlumoksnapsack, knapsack
bečêcasud ze dřevawood (woodden barrel)
béčákbič, hůlknout, whip
bečet (bečim, bečiš, beči, bečimê, bečite, bečijó)plakatcry
béčnikstáj pro obecního býkacowshed for municipal bull
békbýkbull
bek (do bekô se hneť nedámê)pláč (nepláčeme pro maličkosti)crying, weep (we do not cry for nothing)
belešepečivo z kynutého těsta, plněné pastry (local one)
bévat (bévám, béváš, bévaji)bydletlive, reside
bezjaderkahruška bez jaderpear (seedless)
bilé zvonekrožec polnícerastium
bělkabuchtacake (local one)
běsêt (běsim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)věšethang
blajštyf, blajvaztužkapencil
blboň, blvoňblbec, hlupáknitwit
bleškaknoflík kostěný plochýbutton
bléžêt (bléžim, bléžiš, bléžijó)ubližovatharm
blgaté, blgatá, blgatyplandavý, plandavá, plandavébaggy, large
blimblínhen-bane
blmbelat (blmbelám, blmbeláš, blmbelaji)třepat se, pohazovatflutter
blômabluma, druh švestky plum (sort with big fruits)
blômbelat se (blômbelám, blômbeláš, blômbelaji se)klátit sesway
blôncalatulák, toulavý člověkhobo
bloncat (bloncô, blonceš, bloncajó)potloukat sehang about
bobišekbobečekdarling, duckie
bôchta, bôchtêbuchta, buchtycake
bôclákhrnek buclatého tvarucup (of chubby shape)
bódnicaplachta, oddělující ženu“v koutě“ od ostatní světnicebolding top cover, bedspread
bogdálčápstork
bogdalecocúnmeadow-saffron
bolačkahnisavá ránaseptic wound
bolavé, -á, -y, -inemocný, -á, -é, -íill
Bolestné deňVelký pátekGood Friday
bombelaneobratný, pomalýclumsy
bombiklesklý, kulatý kovový knoflík; zdobíval hanácké vestymetal circular button
bôrgêň, burgyňařepa cukrovásugar beet
boskênabosoon bare legs
boži milostěmasopustní pečivo (sladké)Shrovetide pastry
bořibor, borový lespinewood
bóřkakroupy s krví na zabijačcepeeled barley with pig´s blood
brablec, brabecvrabecsparrow
brablenec, brableniskomravenec, mraveništěant, ant-hill
brablenčenimravenčenípins and needles
brabóchbroukbug, beetle
brambormramormarble
brantzápal, horečka, i otrava krvefever, also blood poisoning
branzolpodešev boty (vnitřní), kůže, či látkainner sole
brblabručoun, mluvící si spíš pro sebecrosspatch
brdečkorozporka na zápřah tažného zvířeteswingletree
brčet (brčim, brčiš, brčijó)reptat, odmlouvatwhinge
bremelêcarýhovaná palice, kterou se křeše mlýnský běhounhammer, chump
brikule (dělat)drahoty (dělat)shilly-shally
brněnkêpunčocha s odstřiženou šlapkou (ochrana ruky při vázání obilí)cover of hands from old stockings (for binding into sheves)
brňákchroust sameček na niti - točí se jím, až brníMay beetle, chafer
bróbekvrub, zářez, v přeneseném slova smyslu: vroubek, hříchnotch, dent
brókê, brókuroupy, roupůpitworm, sitworm
brômlat (brômlô, brômleš, brômlaji)bručetgrumble
brôtvanpekáčpan
brstevníkvrstevníkcoeval, contemporary
brstvavrstvalayer, stratum
brykakočátek s pérybuggy with springs
bucat (bucám, bucáš, bucaji)ležetlie
burdařepabeet
burgyňa řepa cukrovásugar beet
burnuskabát (dlouhý)coat (long)
bzdinapšouk, nebo hubený, velmi málo, “nestojí ani za bzdinu“)diddly, doodley-squat
břênkanec, břinkanecfackaslap
bředvředulcer
Břehôlavíla vodních břehůfairy, nymph (joined with water)
břéskat (břéskám, břéskáš, břéskajó)vřískatsquall
břetenovřetenohasp, pivot
březôlkabarvivo velikonočních kraslicEaster colorant
břinkáčkovový pružný knoflíkelastic button
břóšek, břôchbříško, břichotummy, belly
cêgánit (cêgánim, cêgániš, cêgáni, cêgánimê, cêgánite, cêgánijó)lhátlie
cêgánkêhruškypears
cêgánsky tvarôžkêplody slézu (léčivka na vymývání ran)mallow fruits
cêmbál hroznuhrozen vínabunch of grapes
cênkzinekzinc
cabachstrašidlo, ale i kabátbugaboo, also coat
cabóřêt (cabóřim, cabóřiš, cabóřijó)rozčilovat sebe irritated
cafórekdítě, co se stále drží matčiných sukníchild who hold always mother´s skirt
cahélvýrostek, vysoké štíhlé dítěgangling child
cajklátka na pracovní oblečenícloth for working wear
caloňčlověk spíš větší a při těle, velký klukbig lad, big person
cancórhadr, i kousek, popř. něco utrženého, visící, i starší šatyscrap
cancórekkousek něčehoscrap (small)
caplovat (caplôjô, caplôješ, caplôjó)třepat, smýkat shake
casnochděvče (neupravené)girl (not arranged well)
casnovat (casnôjô, casnôješ, casnôjó)třepat, škubat, třást (hrubší než caplovat)twitch
cavykêokolky, drahotyshilly-shally, hesitation
cebôlacibuleonion
céchznámka opravňující chodit do lesa na trávutag for entering wood (to cut grass)
cecónit (cecónim cecóniš, cecónijó)plakat, brečetcry, weep
cecórek, cecór, cecórempramínek (čůrek), proud, proudemlittle spring, flow, in full flow
cemrzáda, hřbetback
cera, (cerê), ceródcera, (dcery), dceroudauther (dauthers)
cergulátvuřtsausage
cezánekcedníkstrainer
chêbné, -á, -y, -išpatný, -á, -é, -í (nevhodný)bad, unsuitable
chêcenépřipitýsquiffy
chêstat (chêščô, chêščeš, chêščó)chystatprepare
chabaščidrobné větve, chrastítrash, brushwood
chábikřovíbushes
chabóni semračí seit is going to frown
chajdamalý domeksmall house
charabél, charabéleknemocný, vetchý, starý člověksick, ill, old person
charbachrpacornflower
chca nechcachtě nechtěwilly-nilly, nolens-volens
chca, chcóchtěje, chtějíwanting, they want
chebz, chebzibez, šeříklilac
chichlat se (chichlám se, chichleš se, chichlaji se)hlasitě se smát, vysmívat selough, jeer at a p.
chlámat se (chlámô, chlámeš, chlámó se)smát se hlučnělough loudly
chlapmužman
chlapčêskochlapečekboy
chlib chléb, chlebabread
chliv, do chlivachlév, do chlévashed, cowshed
chlôpáčekangreštgooseberry
chmatnót (chmatnô, chmatneš, chmatnó)chytitgrasp
chmérkachmýřísoft hair, down
chňápat (chňápô, chňápeš, chňápó)mlátit (něčím)beat, hammer
chôderanešťastniceunlucky person
chôďačkapolévka ("hubená")soup (twiggy)
chómek, chôndelchumáčflock, lump
chôndelchumáčtuft
chramostanemotora, velký nešikovný člověklubber, lumpish man
chrastavá žabaropuchatoad
chrbéchrk! (citoslovce)iterjection for sudden action
Chropêňměsto na Kroměřížsku se zámkemtown near Kroměříž
chrósthubenýemaciated, lean
chrtósêt (chrtósim, chrtósiš, chrtósijó)škrtit, lakotitskimp
chvadnót (chvadnô, chvadneš, chvadnó)vadnoutfade, wither down
chřástelkřepelák (sameček od křepelky)quail (male)
cibrovat (cibrôjô, cibrôješ, cibrôjó)vychovávateducate
cimbat z kešeněklopit z tobolkypay
cimbrlat (cimbrlám, cimbrláš, cimbrlajó)zvonitpeal, ring
cimentplecháč, mazák (nádoba na pití piva - cejchovaná)can for drinking beer (calibrated)
cimentovat (cimentôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)cejchovatbrand
cirátêokolky, ozdoby i nadbytečnostirigmarole
civébê, civébysušené ovocedryed fruits
côchan, côchanêzbytek jídlaleftover(s)
côchat (côchám, côcháš, côchaji)mačkat, cuchatcrumple
côckêcuckybit, bits
côcmat se (côcmám, côcmáš, côcmajó)škádlit setease
códit (códim, códiš, códijó)plakatcry
côdit (côdim, côdiš, côdijó)pítdrink
cófat (cófô, cófáš, cófaji)couvatreverse, retrocede
côksfirastrojvůdceengin-driver
côlêt se (côlim, côliš, côlijó se)usmívat se, culit sesmile
côlékpletenec vlasů, culíkpigtail, plaig
cômbelêt, -lit (cômbelim, cômbeliš, cômbelijó)loudat se, chodit pomaludawdle
cômbelaloudal, pomalý člověkslowcoach
cômilekcumel, dudlíkbaby´s dummy
cômlat (cômlám, cômláš, cômlaji)cucatsuck
cômplochnepořádnice, špinavá ženafrowzy woman
côňávděvče (hanlivě)lassie (opprobiously)
córákkabát s dlouhými šosycoat (with coat-tails)
córat (córám, córáš, córaji)bloumat, bezcílně choditroam
côrdikkousek něčeho, taky malá komůrkapiece, bit, also cubby
cosêkcosisomething
crbolêt (crboli tam celé deň)hustě pršet (leje tam celý den)heavy raining
crbolêt (crboli, crbolêlo, bôde crbolêt)pršet hustě (prší, pršelo, bude pršet - hustě)heavy raining
crbolêt (crbolim, crboliš, crbolijó)čuratpiddle
crbolenanadávka ženěwoman (invectively)
crkan, crkánekdéšť, deštíčekrain, drizzle
crkótkempraménkemin (through) little spring
cukčeta, také trhnutíplatoon, also jerk
cuksfiračetařsarge
curdíkkomůrkasmall room
cverglehrušky solnohradkypear
cverhokdlabadlo na dlouhém toporuchisel
cvibôchpiškotová buchtasponge-biscuit
cviklklín (vsazený vzadu do sukně či kalhot)gusset
dêbê, dêbêhmê, dêbêstekdyby, kdybychom, kdybysteif, if we, if you
dêckê, dêckyvždyckyalways
dêňatykevgourd, marrow
dêťvždyťyet, still, after all
dêžkdyžwhen
dacanlotrrogue, blackguard
dálebadálkafar distance
dampflokomobila parnísteam locomotive
darmovisekožené řemínky na utahování kalhot koženekbelts (“lace“ belts)
darmovy pivopivo zdarmafree beer
dbálêvépečlivý, přičinlivýconscionable, diligent
deorgêňajiřinadahlia
dereš (bêt v derešô)vězení, šatlava, kobka (být ve vězení)jail (cell) (be in jail)
derfenyk, derfenikmedailemedal
devaterníkpodběl, hojí prý devatero nemocícoltsfoot
difkaděvečka, služebnámaidservant
dělat si z nekeho šófkêdělat z někoho bláznamock
děteldatelwood-pecker
děvčêsko, děvčêskaděvče, děvčatagirl, girls (lass, lassie)
dividírovat (dividírôjô, dividírôješ, dividírôjó)účtovat, rovnat si s někým účtysettle, iron-out
divišdivochsavage, wild man
divočêlena, divočêlendivočina, divočinwilderness
dižanádoba ze dřeva na zadělávání těstawoodden tub
dlóháčekdlouhý nůžlong knife
dlóho, dyl, nédyldlouho, déle, nejdélelongtime, longer, the longest
dôbeňákkožich hnědé, duběnkové barvyfur coat, sheepskin
dôcaté, -á, -y, -iobtloustlý, -á, -é, -í (oplácaný)fattish
dôchduchspirit
dôchnapeřina (neprošívaná, s peřím volně umístěným v sypku)blanket filled with feather
dôchovicadošková střecharoof made from thatches
dochramostit (dochramostim, dochramostiš, dochramostijó)zranit, zříditwork over
dôcnót (dôcnô, dôcneš, dôcnó)drcnout (jemně)touch
dôdkê, dudkêdůtkyquirt
dočôbat (dočôbô, dočôbeš, dôčobaji), i dočubatzešlehatwhip
doglvanédoklovanýpecked
dokopêdohromady, celkemaltogether, (in) total
dokořenidokořánfully open
DoláciHanáci z roviny, z nížinyHaná people from lowland
domaraščenédotlučenýbeaten
domatičkované, -á, -y, -istrhaný, unavený z práce, ale i velmi opilýaweary, also drunken
domaškařet se (domaškařim, domaškařiš, -ijó)obléci se směšnělaughably dressed
domrzačlověk působící mrzutosti, otravagrumbler
dôpazadek, prdel bum, arse
dopařêt (dopařim, dopařiš, dopařijó)dopadnu, chytímcatch
dorancêja, dorancejadurancie (kulatá švestka, "nejde" od pecky)plume (with big fruits)
dorotažena lehčích mravů, bystrosti nevalnélady of easy virtues
dóstojenstvó (stř.r.)důstojnostdignity
dovicokdovícoanything
dozvukêposezení pořadatelů po úspěšné akciending meeting of organisers (after successfull event)
došêkovat (došêkôjô, došêkôješ, došêkôjó)dohodit, opatřit (čeleď do domu, věci)procure
došêrokadoširokawide
doškêdošky, slaměná krytinatchatch, tchatched roof
dóškêdozvuky po hodech (někdy trvaly i 3 dny)sequel of family feast (even over 3 days)
došprtat se (došprtám, došprtáš, došprtaji se)pomalu dojít, dobelhat secome slowly
dožebračené, -á, -y, -isešlý (po úraze, po nemoci)diseased
dožhranénazlobenýdisgruntle
dožrat (dožerô, dožereš, dožeró)popuzovat, pokoušet (ale hruběji)irritate
dračkadraní peřítake out feather from shanks
drapnót (drapnô, drapneš, drapnó)popadnoutgrab
drbkaopilost (lehká)tipsiness
drdolêt (drdolim, drdoliš, drdoli, drdolijó)mluvit zbytečnětalk uselessly
drhlenaděvče s větší slabostí pro chlapcelassie who has got the thing about boys
drkotêrosol, třesavkajelly, shivering
drndažena lehkáloose woman
drndat (drndám, drndáš, drndaji)poskakovathop-skip
drndit (drndim, drndiš, drndijó)rozčilovat sebecome excited
drobinka, odrobinka, (mn.č.) drobinkêdrobt, drobek, (mn.č.) drobečkybread-crumb, a piece of, (pl.) crumbs
dróžkadružičkabest maid
držkožkalakomecmeanie, miser
duledolů, doledown-wards, beneath
dulekdůlek(kdo ho má na bradě, dvakrát se ožení či vdá)dimple
dvirca, dvircédveře, dveřídoor
dvóôšnikhrnec dvouuchýdouble handle pot
dynkodřevěná poklice, dýnkodish cover, bottom, disk
dyšč, dyščovica, dyščuvkadéšť, dešťová vodarain, rain water
džignót (džignô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)bodnout, píchnoutsting
dřevěrnédřevěnýwooden
dřinmodřínlarch
čê, čianeboor
čabalákhastrošdud, fright
čáchnót (čáchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)uhodit, udeřit, mávnoutshot, wave
čagankačekankachicory
čamarkakabátek ženského kroje (volnější)jacket - part of woman Haná costume
čamčêt (čamčim, čamčiš, čamčijó)plakatcry
čamuranadávkaabuse
čapanoha, spíš většífoot (rather big)
čapáčekhrneček - nízký, čapatýcup (low)
čapenka, čapjenkanožičkasmall leg
čapět (čapim, čapiš, čapi, čapimê, čapite, čapijó)dřepětsquat down
čapkó nasednótna bobeksquat
čaplenkažena spíš širší než vyššíwoman (wider than taller)
čaramurastrašidlo, čarodějniceghost, hag, witch
čárat (čárám, čáráš, čárajó)chodit rázně sem a tamgo (briskly, up and down)
čarodlnicačarodějnicesorceress, witch
čářêt (čářim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mířit (kam), jítgo (somewhere)
čečůvka, čečuvkačočkalentil
čeho tehocokolivanything, whatever
Čehoviceves u Prostějovavillage near Prostějov
čemeradruh lidové nemocikind of illness
čepecorlíček obecnýcolumbine
čepekzátka (dřevěná)bung
čerchmantčertdevil
černy jahodêborůvkyblueberry
černy kořenikostival lékařský na výrobu masticomfrey
čerti ocet bylina - potměchuť; ženská - kus čertavirago
čerti pyrokapraď samec (filix mas)male fern
červenákrevblood
čétat (čétám, čétáš, čétajó)počítatcount
čgáleočieyes
éhle hohleďte holook at him!
čibit -bět (čibim, čibiš, čibijó)plakatcry
čičôrečkačervený jetelclover (red)
činané, činanápěkný, pěknápretty, nice, good-looking
čiré, čirá, čirysamý, samá, samé (čirý, holý)mere, pure
čkat (čkám, čkáš, čkajó)škytathiccup
člapašlépěj, chodidlofoot
eldoradibrouček “Kolorádo“, hubící zejména mákbeettle, which eats a poppy
člônhanácký klobouk loďkovitého tvaruhat from Haná region (cymbiform in shape)
člônek (v kadlckym stavô)člunek (ve tkalcovském stavu)shuttle in the loom
člôpekschůdeksmall step, stair
čmad, čmódkouřsmoke
čmikanáschovávaná (dětská hra)hide-and-seek
čmôchat (čmôchám, čmôcháš, čmôchaji)čichat, slíditnose around
englišacukrátko, bonbónsweetie, sweet
čôbat (čôbô, čôbeš, čôbaji)šlehat bičem, mazat (rychle jít)whip, lash, walk fast
čôbnót, čubnót (čôbnô, čôbneš, čôbnó)šlehnout, uhoditwhisk, hit, strike
čôbrnět (čobrnim, čôbrniš, čôbrnijó)dívat se překvapeně, čubrnětgape
čôditčaditsmoke
čôdit (čódim, čódiš, čódijó)čaditsmoke
čôčet (čôčim, čôčiš, čôčijó)hledět vyjeveněstare
čóhat (čóhám, čóháš, čóhajó)číhatprotrude
čômákovat (čômákôjô, čômákôješ, čômákôjó)očumovatrubberneck
čôt (čôjô, čôješ, čôjó) cítitsmell, scent
epištolanadávka ženěinvective to woman
čuňa, (dostat po čuni)huba, (dostat po hubě)mouth, chap, (get a blow)
čurinavulgární výraz (pi..)dirty word (cun. )
čvanéštvanýhunted
čvančarapopleta, tlachal, žvanil, nešikachatterer, scatterbrain
ešlêjestliif
ešlê, ešlê pakjestli, jestlipakif
faječkêkozí listgoat leaf
fajkafajfkapipe
fajlapilník na kůžifile
fámfrnochêchochol, fábory, zbytečná parádaplume, ribands, superfluous ostentation
fánavlajkaflag
fantzástavagage
fantovat (fantôjô, fantôješ, fantôjó)zabavit, vzíttake as a gage
faňdobřewell, fine
faskanádoba z plechu s děrovaným víkem (na sádlo)can (for preserving lard)
fčêléšinynější, současný, protože "fčêl" je nyní, recent
fechtžebrota, jít fechtem byl hodně smutný údělbeggary
fedréšekklouček (mazlivě), chytráčeklittle (clever) boy
féfarafrkač, píšťalkawhistle
feferminckapálenka macerovaná mátou peprnoumint-sling
felákšikovatelsergeant major
fena (i žaba)brzda - dřevěná (později železná) ráfového kolabrake (woodden, later iron)
ferôlaodznak moci a trestního práva chasy o masopustuensign of a power
fetoňnejmenší penízthe smallest coin
fifolêt (fifolim, fifoliš, fifolijó)pískat, zpívatwhistle, sing
fikanépřechytralýclever (too much)
firačetařsergeant
firhaňkzáclona na dolní půli oken (zvlášť pro každé okno) net curtain
fiřpuňpřířezdimension timber
flágnót (flágnô, flágneš, flágnó)udeřithit, skrike, slap
flanérkamužský kabátek z černého suknablack coat for men
flok, flokêkolíček, kolíčky ze dřeva na přitloukání podrážek na botypeg, pegs
flómgajstslivovice plume-brandy
fojtikrehek domácíredstart
fôkmezera neboli fukgap
fókat (fókám, fóká, fókaji)foukatblow
fôkéřvítr (velký)wind (strong)
fňôknanaříkavá osobayammer
forejákfuriantfellow (“fine“ fellow)
forhauz (forhóz)průjezd domem na dvůrgateway - passage to an yard
fósavousybeard
fôsekleponožkysoks
fôtrálekpouzdrocasing
fôtrokrmení pro dobytek, také zárubeň dveřífeed for cattle, also doorframe
fôtrované, -ápolstrovaný, -ápadded
fořpon, fiřpónpřípřež (pro vojsko za války)relay (horses for soldiery during the war)
frajtrsvobodníklance corporal
frcôlkakabátek ženského kroje (přiléhavější než čamarka)small jacket
frčekdíl stébla od součku k součkuhalm, stalk
frfňátkoděťátko, nemluvněbaby (in arms), infant
frhélvýslech u soudu (verhör)investigation at a court
frkbrkquill
frôcekkluk (odrostlý, nepoddajný)lad
frydkavesta starého hanáckého krojewaistcoat of old Haná costume
ftačênaptactvobirds
ftači chlibnámelergot
ftákptákbird
furvézňavozatajstvochariot army
furyjaposedlost (vleze do někoho)mania
gêglaomáčka (hustá)sauce (thick)
gêglat (gêglô, gêgleš, gêgló)špinit (nedok.)soil
gagôšešišky jehličnanůcones
gajstlihovina, ale i elektřinaspirit, hard drink, but also electricity
galaběnahouba podřadného druhumushroom of crummy sort
gambatlama (hanlivě široká ústa), druh violymaw, also a sort of viola
gatěkalhotypants
gatěčkêdětské kalhoty (malinké kalhoty)trousers for small children
gavalvelký kus něčehobig piece of sth.
gaťkêkalhotky (spodní prádlo žen, event. dětí) pantie, panty, scanty
gebôlahlavahead
gecnót (gecnô, gecneš, gecnó)spadnout, udeřit do něčehodrop down,
gédêmoldánkycry weakly, softly
glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)klátit se, ale také kecatwobble, but also babble
glajdat (glajdám, glajdáš, glajdaji)kecat, ale také klátit sebabble, but also wobble
glaskostnskleník, vitrinaglass case
gléklovatina, vytékající z ran peckovitých stromůresin
glgat (glgám, glgáš, glgaji)hltatgobble
glgoňhltavý člověkgreedy person
glvat (glvám, glváš, glvaji)klovat (nedok.)peck
glvnót (glvnô, glvneš, glvnó)klovnout (dok.)peck
glvotklovánípecking
grêntê, grêntáčeksliny, bryndáčekspit, bib
graca, grackamotyka, motyčkahoe, small hoe
grackêdlouhé, do týla spadající mužské vlasylong man hair
grajdat (grajdám, grajdáš, grajdá, grajdámê, grajdáte, grajdajó)pajdathobble, limp
grajdnót (grajdnô, grajdneš, grajdne, grajdnemê, grajdnete, grajdnó)šlápnout (na něco, do něčeho)step on
granecokraj (kachlových kamen)rim, edge (of tile stove)
gréfinahole spojující žebřiny žebřiňákupart of cart
grifzub podkovytooth of horseshoe
grmolec, grômpolecrozporka na zavěšení zabitého prasetesplinter-bar
grňanůž u sečkoviceknife of sowing-machine
gróbské, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -írough
grňkazlomek nože nebo srpu, upravený k řezánípiece of knife adapted for cutting
grômlêt, (grômlim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó) - dok. grômlovat (grômlôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó) - nedok.promlouvat, hubovatrail, to rate
gronêkakronikachronicle
gróžakroužek, článek řetězupart of a chain
grycchlapiskohe-man, big man
hêbnohonem, rychlequickly
hêzdit (hêzdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)hyzditdeface, disfigure
hêzdit (hêzdim, hêzdiš, hêzdijó)hyzditdeface, disfigure
hábêstaré šatyold clothes
Habáňstromová houba, polyphorus formentariustree mushroom
habáňské, -á, -y, -imohutný, -á, -é, -ímighty
habatêšaabatyše, i obecně jeptiška, také výřečná ženaabbess
hábovicapolévka z kapusty (z kélu)soup made from kale
hachlavochle na česání lnu (přeneseně potupný název pro starou ženu)instrument for spinning flax (expr. old woman)
hadi střešnělýkovecdaphne
hadra, hadrê, hadirkêhadr, hadry, hadříkyrag, rags, small rags
hadrlákhadrníkragpicker
hafolhoufdrove
hagnózekagnusek, penízek neb medajlonek na krku nošenýpendant
hajdaláčkovy divadloloutkové divadlopuppet show
hajdalákhastrošscarescrow
hajsávat se (hajsávám se, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji se)klouzat seslide
hajsónkluk (vysoký), také lajdákboy (tall and a bit sloppy)
hajsovat (hajsôjô, hajsôješ, hajsôjó)běhat po vesnici po besedáchmove intensively over an area
hakê mikêsem tam, křížem krážemcriss-cross
hákávat (hákávám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)počítat, čítávatcount
háklêvé, -á, -y, -i háklivécitlivý, -á, -é, -í (na něco)sensitive (to sth.)
haklékháčekhook
halamahoch (silný, ale málo zdvořilý)boy (strong, but less polite)
halmaraskříňwardrobe
halôz, halôzevětev, větvebough, boughs
halózichrastí z lesa n. v lesebrushwood
halôzňamístnost (velká)room (large)
haluzékchasník mladýyoung farm boy, stripling
hamárênepříjemnosti, spory, různicediscords
hambalkêhůl na zavěšování prádlapole for drying laundry
hampalířhandlíř s koňmi, také tlučhubahorse trader
hancêkrêst, hancejášantikristantichristian
handliřkapřekupnice (másla, vajíček, zeleniny, atd.)dealer
hanzlhnědák (o koni)bay horse
haňbahanbashame
haňbôla, naňbôlenahambář, hambářka (nadávka)naughty man, woman
harabóziharaburdí, nepořádeklumber, rubbish, disorder
haraficaopilostdrunkenness
haran, haroš (mít ho)opice, opilostdrunkenness
haraskačervená harasová pentlered band, ribbon
harendaodvodrecruitment
háreštvězeníjail
harmara, harmárkaskříň, skříňkacupboard, small cupboard
hauzirnikobchodník (podomní)hawker
házet do žêtaházení peněz nevěstě do talíře s pšenicí při svat.hostiněwedding custom
hať, hatěsvazek vrbového proutí, haťfascine
hdêsê, kdêsêkdysionce
hdekdy (časově); kde (místně)when, where
hdehdokdekdoanybody
hdesê, kdesêkdesisomewhere
hdosê, gdosêkdosisomebody
hdovikdož víwho knows (I do not know)
héhôlahejhulafool
hénéhajnýgamekeeper
hénohejnoflock
herteple nebo erteplebramborypotatoes
hihlat se (hihlám, hihláš, hihlajó se)smát sesmile
hlêna (hlênô, hlênó)hlína, zemina (hlínu, hlínou)clay, earth
hlênikhliník (zdroj hlíny)source of sandy soil
hlênkamodř na podrovnávky domůindigo
hladné, hladná, hladnihladový, hladová, hladovíhungry
hlásnéponocnýnight watch
hléstažížalaearthworm
hlôchá kopřevahluchavka, léčivka na vředydead nettle
hlôchá pěnapěnice zahradníwarbler
hlópotahloupostfoolishness
hneťhnednow, right now
hníkať (hníkám, hníkáš, hníkajó)zlobit, škádlittease
hnilêčkazměklé ovoceoverripe fruits
hnipat (hnipám, hnipáš, hnipaji)spát, podřimovat (ne lichotivě)doze
hnót /se/ - (hnô, hneš, hne, hnemê, hnete, hnó), hl se = dal se do pohybu pohnout se, dát se do pohybumove, stir
hňápat (hňápô, hňápeš, hňápó)házet, práskat něčímthrow, belt
hôbaústamouth
hôbačkahádavá ženskáquarellsome woman
hôdicaudicefishing rod
hôdit (hôdim, hôdiš, hôdijó)uditsmoke, cure
hoferpodruh, nájemníktenant, renter
hôhňavé, -á, -y, -izvadlý, -á, -é, -í (k ničemu, máčka)slack
hôjec, hôjčekmatčin bratrmother´s brother
hôkázat (hôkážô, hôkážeš, hôkážó)ukázatshow
holbštyvlepolobotkyshoes
hôleca, hôlečkaulice, uličkasmall street
hôlékulík, dřevěná hasičská kůlna na návsiwodden fireman shed
homkat, homkačkahoupat, houpačkaswing
hompačka, hongačka, homkačkahoupačkaseesaw, swing
hôngat (hôngám, hôngáš, hôngaji) houpatswing, rock
hóňapokrývka z hrubého suknawarm blanket
HoráciHanáci z kopcůHaná people from highlands
horingle, horinglêčkênáušnice, náušničkyearrings
hôsák, husákhusí kukaňgoose coop
hôsi vinovodawater (goose vine)
hôsle, hóslehousleviolin
HósovÚsov (obec s hradem)Úsov (village and castle)
hôsté, -á, -y, -ihustý, -á, -é, -ídense
hotař, (hotařová)polní hlídač, (žena polního hlídače)watchman in fields (his wife)
hôzdauzdabridle, curb
hôzel, hôzílekuzel, uzílek, ranec, ranečekknot, bundle, little bundle
hořčênahořkostbitterness
hořici láskasmolnička (lychnis viscária)viscaria
hrabjehráběrake
hrachovkê, hrachuvkê, jakôbkêjablka dozrávající v létěapples (ripened in Summer)
hradčicahradská cesta, silnicecastle road
hratvabesedaforum, gabfest
hrbócet (hrbócim, hrbóciš, hrbócijó)rachotitfloat, to grumble
hrčaboulebulge
hrčaboulelump
hrkačvelikonoční nástroj na “hrkání“ o zeleném čtvrtku kdy se odmlčí zvony .Easter instrument for making noise - instead of silent bells
hrncovat se (o voze)hrkat (drncat), jako by vezl hrncegrumble
hrôbá (bévá po rani)velká mše svatá (bývá v 10 hod., po ranní mši)main mass, celebration
hrôbá nemocpadoucniceepilepsy
hrôbé, hrôbyveliký, velikébig
hromotřesk, hromtřesknetřesk obecný, býval na doškové střeše jako ochranahouseleek
hromové kameňmeteoritmeteorite
hroteknádoba na dojenícontainer for milking
hrôška, hrôšenka, vêlizt na hrôškôhruška/hrušeň, hruštička, vylézt na hrušeňpear tree, to climb at p-t
hrôšková vodičkanápoj slabé koncentrace (alkohol, káva, …)low concentration drink (alcohol, coffe, …)
hularsmažené bezinkyfried elderberries
hura, na huře půda, na půděloft, at a loft
hřébat (hřébám, hřébáš, hřébajó)kousatbite, tackle
hřébek, hřébky (i -kê), jit na hřébky (i -kê)hřib, houby, jít na houbymushroom(s), pick mushrooms
hřebicaklisna, kobylamare
hřebičekkarafiátcarnation, clove-pink
hřit se (hřé se) hřijô se, hřiješ se, hřijó sehřát se (hřej se)toast oneself
Ďáchďábelfiend, devil
Ďáchantďábel, čertdevil, fiend
ičnikjedlíkeater
indá, indovájindyat some other time
indová, indájindyanother time
intarádithrát slavnostní intrády jako o Vzkříšeníplay tirades
inšijinýdifferent
ďôbkadůlek na tváři po neštovicíchspeck (pox)
ďóradírahole
isťéšjistějimore certainly
it (dô, deš, de, demê, dete, dó)jítgo
iščeraještěrkalizard
iščerčimještěrčímby lizard´s
ištrmentênástrojetools
ja, nôjaano, ale anoyes, oh yes
jak kerakvšelijakevery which way
jakôbkêjablka letní, také žňovkyapples (ripened in Summer)
jalovčákbýčekbull (young)
jančêt (jančim, jančiš, jančijó)plašit sepanic
janek zelenérosničkatree frog
japčêskopole s bramboramipotato field
japka stromovyjablkaapples
japka vlčidurmandatura, thorn apple
japka zemskybramborypotatoes
japko, japkajablko, jablkaapple, apples
járekrýha, žlábekfurrow
jetrnicajitrnicesausage
jezekôce, jezekôciexekuce, popravaexecution
jezt (jim jiš, jijó)jísteat
jezusmargotkoježíšmarja, výkřik úleku, údivubejesus
ježděni, v ježděňó jízda, v jízděriding, in riding
ježek okleščkuhranice dřeva z úlomků větví (do hranolu)pile of small branches
ježďôlenarád chodící po zábavě lover of amusement
jit (dô, deš, dó)jítgo
jôžjižalready
jôžlêpak jestlipak, zdalipakwhether
kêsat (kêše to), kêsany zeli kvasit (kvasí to), kyselé zelíferment (it ferments), sauerkraut
kêta, kêtkakýta, stehno, stehýnkothigh, small thigh
kêtkakytka, kytice, ale taky stehýnkobunch of flowers, thigh
kabišónkabátcoat, jacket
kadêma, kôdêmakudywhitherward
kadlátka, kadlátkêšvestka, švestky (i název stromu)plume-tree, plumes
kadlctkadlecweaver
kačena kachnaduck
kačeni, kačeni véca kachní, kachní vejceduck´s, duck eggs
kačenkêbrusle pro dětiskates for children
káčirkêkola na voděcircles on water
kalêskokalná vodamuddy water
kalenicahřeben střechyridge
kalôhakalužpuddle
kamenibřidlice na krytí střechschist, slate (for roofs)
kameni (na střeše)břidliceslate
kamenicadruh zimní hrušky tvrdé, trvalépear (a winter kind)
kamenická niťlano, tlustý provazrope
kamilkêpití (něco k pití), ale taky heřmánekdrink (something to drink), also camomile
kamkerékaždý jinameach to elsewhere
kanapéllavice (dřevěná rozkládací, na spaní)bench (woodden, for sleeping)
kanáriamrchabitch
kanděravékučeravýcurly (-headed)
kani mlikopryšecspurge
kapca kapsapocket
karafinkasklenička s dlouhým hrdlem, karafkasmall carafe
karétavozík pro koňský zápřahcarriage
kartónpotištěná bavlněná látka s plátnovou vazboupaper board cloth
kasátum (chodit)chodit bez cílegoalless walk
kava, kavák, kavoňvrána i kavka, havran a někde i strakacrow, rook
kavijášchrastavec polníscabious
kaškétčepice se štítkem (původně vojenská)cap
kchélkapustacabbage
kčerchmantôk čertu (zaklení)to hell
keles, kelesarkyrys, kyrysníkcuirass, cuirassier
kepskêšpatněbadly
kepské, -á, -yhloupý, nesmyslný, špatnýnonsense
keré, -á který, -áwhich, who, that, any
kerlub, kerlubêkedlubna, kedlubnykohlrabi
kernel číšník (kelner)waiter
késtečkakytička; hrstkasmall bunch of flowers
késtka, késtkêhrstka, hrstkyhandful, handfuls
kéškapodmáslíbuttermilk
klačêt (klačim, klačiš, klačijó)tlačitpush
klanečnikřetěž na stahování klanicchain for fastening of stakes
klapiturêklávesykeys
klásí (opak řéti - viz)horní část snopuupper part of sheaf
klebetníkpodlouhý košík ruční, vyšitý srdéčky atd. hand decorated basket
klebitárkapestrobarevná stuhacolourful band
klehtat (klehtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)- kvedlatwhisk
klekánicastrašidlo, strašící o klekáníafternoon apparition
klôbankaslaměnka s kolmými stěnamistraw basket with vertical edges
klobóčnicadrbnagossiper
klóct (klôčô, klôčeš, klôčó)tloucibeat
klôčêsko, klôčêskakluk, kluciboy, boys
klôčkaklikahandle
klôsté hlashluboký; baslow voice
klôsté, klôstátlustý, tlustáfatty, thick
klôsté, klôšči, néklôšči tlustý, tlustější, nejtlustějšíthick, thicker, the thickest, fat
klóščka tloušťkathickness
kmocháčekkmotrcodger, godfather
knofličkêpryskyřníkbutterflower
kobirekstrážný duch; hospodáříček, šotekdevilkin, goblin
koblhónkrumpáčhack, mattock
kôcarpomlázka z vrbových prutů, n. z jívyEaster stick
kôcmochzávinpie, strudel
kocóřêt se (kocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zlobit se, urážetbe angry, pique
kôdêma, kadêmakudywhitherward
kôdlêt (kôdlim, kôdliš, kôdlijó)tahat za vlasy, kudlitgive sb´s hair a tug
kočêčákpytlík na tabák z kočičí kůžepouch
kočêči capkaprotěžedelweis
kočêči svajbahrách s kroupami (kaše) pea and peeled barley (puree)
kočêči zlato n. střibroslídamica
kočêčkêjehnědy, kočičkycatkin
kočenkakočičkasmall cat
kohótekvlčí mákcorn poppy
kokrhélčepec; drdolbonnet, cap
kokrhélivlčí mákypoppy
kôlêčka, kôlêčkêkulička, kuličky - zrnka (jmelí)ball(s) of mistletoe
kolêkkolikhow many (much)
kolêknástněkolikseveral
kolêknástkráťněkolikrátseveral times
kolêkrátkolikrát, mnohokrát, častomany times, often
kôla zemská, kóla zemskázeměkouleglobe
kolerjankovitý (kůň, člověk)mulish (horse as well as man)
koleváokoloround a place
kolombáčhoupavá kolébka, upravená z loktuše na trávucradle
kolombat (kolombám, kolombáš, kolombaji)kolébatcradle
kolômbôskê, kolumbuskêbrusle (na klíček, tj. sundavací z bot)skates (removable from shoes)
kôlovačkêšvestky kulovitého tvaruplums (rounded shape)
kómat (kómám, kómáš, kómajó)zkoumat, přemýšlet nad něčímthink about sth.
komedijantikolotočáři, světštímerry-go-round people
komenářrehek domácíredstart
kominářkominíkchimneysweep
kominičekpták čermáček, fojtíklittle bird
kondórgondoliérgondolier
koničkêkolotočcarousel
konvakonevcan, ewer
kňôčet (kňôčim, kňôčiš, kňôčijó)kňučetgrizzle
kopêsťkopist (oválné dřevo na míchání těsta)woodden spoon for mixing dough
kopařpříručí stárka chasy - “vyplácel“ provinilce ferulíofficial responsible for punishment
KopečekSv. Kopeček u Olomouce, poutní místoholy hill near the town Olomouc (St.Kopeček)
kopčikřovíshrubbery
koperdečkamalá pokrývkacoverlet (small)
koperdelkapřikrývka na postelcoverlet
koperkê, kôperkêhrušky (zimní) koperkypear (winter)
kopkovat (kopkôjô, kopkôješ, kopkôjó)dávat seno do kopekput hay into small piles
kopňákžebřinový vůz na němž se svážejí kopy obilíhayrack carriage
koprdeleckotoulroll (forward/backward)
korábtruhlík na sekání bramborbox for mashing potatoes (feed for cattle)
korčákčást mlecího zařízení pod košem ve mlýněpart of a mill
kornetavojenský oddíl jezdcůmilitary unit of cavalry
koróba, koróbičkakorouhev, korouhvičkawind vane
kôs, kôsekus, kusypiece, pieces
kosenkakřídlo z husy na vymetání sazígoose wing for cleaning stoves from soot
Kosiř, Koséřkopec u Prostějova, podlouhlý v podobě kosyhill near Prostějov called Kosiř
kostkêkotníkyankles
kostka, kostkêklouby palců nohouknuckle(s) of hallux
kostnprádelníkchest of drawers
kostrbálstarý, sukovitý kus dřeva, větveknotty piece of wood
kôt (kôjô, kôješ, kôjó)kout (železo, koně)forge (iron, horse)
kotêhuspenina, sulcjelly, brawn
kotênožičky zabitého zvířetetrotters
kótnicaplachta zavěšená před ložem šestinedělkycanopy for lying-in period
kotólet (kotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)kutálettrundle, roll
kotrčchumáčtuft
kozêčkêbezinkyelderberries
koziřêtkabradavicewart
košla brusleskate
košôlakošileshirt
koštovat (koštôjô, koštôješ, koštôjó)ochutnávattaste
koťátkajehnědy, kočičkycatkin
kožôchêjablka (zimní "kožená")apples (winter, so called "leather apples")
krêda, krêdêkřída, křídychalk
krêt (krêjô, krêješ, krêjó)krýthide, cover
krab, krabatévráska, vrásčitýwrinkle, wrinkled
krabátllímec u kabátucollar of coat
kraďókradmo, tajně, úkradkemstealthily
krakovskykabanoskabanos
krapla, mn.č. kraplecukroví z máslového těstapastry (local one, made from butter dough)
krbíkdřevěný toulec, do něhož si sekáč zastrkuje brousekquiver (woodden)
krékraj, oblastregion, territory
krčalakřečspasm
krčalačlověk, který se krčí, uhýbá, slabochweakling
krénikrajníside, (out)side
krivkrevblood
krmecchlívek pro prasata (dřevěný, volně postavený)shed (woodden)
krtica krtekmole
krtičêneckrtčí hromádkamolehill
kurakůrabark
kuťadům (menší, stavebně nevalný)house (small, not too nice)
kvelbenéklenutýarched
kvelbeniklenba, podloubíarch
kvičerek, kvičerópodvečersemi-evening
kvist (kvetô, kveteš, kvetó)kvéstbe in flower
kvitlíhalcohol, spirit
kvitkakvětinyflowers
kvuleváproto, kvůlifor that reason, due to
kyhébekmalý darebaurchin
kysňabedna, krabicebox, cartoon
kšêcakštice, vlasy vůbecshock of hair
kširêpostroj pro koně do kočáruharness
křêdlêcastřešní taškyroof tiles
křêdylka, křêdlapoklička, poklicelid
křemelaoblázek křemenepebble
křemelaneohrabaný člověk, ale také oblázek křemeneclumsy person, also pebble
křikřovíbushes
křikopapříkopditch
křôpankřupanboor, hick
křópat, (křópô, křópeš, křópó), pokřópat chroupat, zchroupatcrunch
lêd, lêdilid, lidépeople
lêndatopolpoplar
lêpalípalime (tree)
lêskaskvrna, “znamení“white patch
lêskanecpolíčekslap in the face
lêskánifackováníslap (n.)
lêst, lêsti (ai lésti)list, listí (i listí) leaf, leaves
lêstinalistina, dokumentdocument
lêštvapolice s háčky nebo s kolíčkyshelf
labónět (labónim, labóniš, labónijó)dělat něco před spanímdo something before go to bed
lacanklobouk (starý, mužský)hat (old, masculine)
lácarêkoňské otěžereins for horses
lajer, lajernikkolovrátek, kolovrátkářhurdy-gurdy (street organ), person playing on it
lamozêt /sebó/ (lamozim, lamoziš, lamozijó)házet /sebou/toss, move restlessly
lancat (lancám, lancáš, lancaji)toulat sestravage
lancóchtulák, výrostek, klacek (původně pěší žoldnéř)rolling stone, hobo
lankvařêt (lankvařim, lankvařiš, lankvařijó)churavětunwell, be unwell
lapět (lapim, lapiš, lapijó)sedět sit, be seated
lápkêpilíře z vepřovic (u zdi, dávala se na ně lavka)pillars for small bench (part of old house)
lapnót (lapnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)sednout sisit down
laskalasičkaweasel
lata, latêzáplata, záplatypatch, patches
laterňalucernalantern
lavkalavičkabench (small)
laťka, latuškahrnec - hliněný, drátovaný - na mléko, na povidla eathern pot
lážové páshanácký pás, vyšívaný kovovými střásnybelt (decorated)
lebanec, lepanecpohlavekslap on the head
lebeňalebka, hlavaskull, head (expressively)
lécni botaholínkawellington boot
ledachtórredaktoreditor, staffer
léčêt (léčim, léčiš, léčijó)bílitwhitewash
léčêt, ličêt (ličim, ličiš, ličijó)léčittreat
léčkalíčka, bílení staveníwhitewash of a house
legátžidlechair
legrutrekrut, odvedenecdraftee
lelék, lelékêpletenec vlasů, copybunch of hair
lelôjaliliefleur-de-lis, lilly
létanádoba válcovitého tvaru na vyvážení močůvky či na voduwoodden butt (for dungwater or water)
létkoviceholínkyhigh leg boot
letopéřnetopýrbat
letyrovat (letyrôjô, letyrôješ, letyrôjó)zdržovatdetain
lézačkarozvařené švestky - 1. fáze při vaření povidel plum jam
lifrantzásobovačprovider
lifrovat (lifrôjô, lifrôješ, lifrôjó)dodávat, posílatprovide, deliver
lik, likêlék, lékydrug
litáni, gde liceš?být venku, kde jsi byl?be outdoor, where were you gadding?
litat (licô, liceš, licó)běhat, lítat ve smyslu běhat i lítatrun, rampage
litkupzapíjení uzavřené koupěcelebrate with a drink
lizt (lezô, -eš, -e, -emê, -ete, -zó)lézt, šplhatcreep (up)
lóbanecpolibekkiss
lóbat (lóbám, lóbáš, lóbajó)líbatkiss
lôbečeklibeček lékařský (levisticum oficinale). Kvítí milodějnémedicinal herb (levisticum oficinale)
lóbekodměrka na šrot z lubumeasure for groats
lochpodzemní jáma; skrýš za válečných útraphiding place (underground)
lóchnót (si) lóchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -óloknout (si)swig
Lócká horakopec mezi Senicí na Hané a Loučanamahill between two villages of Haná region
lôkšenudlenoodle
lomfeštkorytotrough
londat (londám, londáš, londajó)toulat seramble, wonder
lôntkus něčehopiece
lôntê snihôvelké sněhové vločkysnowflakes (large)
lôňák (k vaření povidel)vrtidlo se čtyřmi lopatkami, kterým se míchá v kotliscrew for shuffling plum jam
lôpónlopucha obecnáburdock
lozêt (lozim, loziš, lozijó)lézt, šplhatclimb
lozórkarosolkajelly drink
lóšeňlíšeň u kola vozupart of carriage wheel
lucerkavojtěškalucerne
lunzúcht, lunzôchtsouchotiny, hladné úbytě (nemoc chudých)consumption, tuberculosis (illness of poor people)
luňvlonilast year
lutrijaloterielottery
lužkopostelbed
mêdylko, mêdylkamejdlíčko - cukroví různé chuti a barvysweet (in the shape of small soap, diff. taste & colour)
mênářmlynářmiller
mêslêvňamyslivnagamekeeper´s lodge
mêš, mêšêčkamyš, myšičkamouse, small mouse
mêšniskomísto v poli po myších (holé)empty place in the field (after mice)
macadylkoněkdo vhodný pro mácánísomebody for patting
mácat (mácám, mácáš, mácaji)poplácávat (mazlivě)pat
mácnót (mácnô, mácneš, mácne, mácnemê, mácnete, mácnó)udeřithit, club
mačenkasrdíčko hlávkového salátucenter of lettuce
máčkaomáčkasauce
máčkašlamastykamess (trouble)
mačôraomáčka (nechutná)sauce (not too tasty)
magastrašidlo, stršící za tmyghost
magarecdříč (dělá jako osel)drudge (he works as a donkey)
makotalistnaté plodinyleafy farming products
makôtabudižkničemu, neužitečnýne´er-do-well
makotinasměs všeho možnéhomixture
makôvkapalička mákupoppy head
maňómaně, mimoděk, náhodouby chance
margélčíšníkwaiter
marhôlemeruňkyapricot
marinkakabátek (krátký, ženský)jacket (short jacket for women)
markótné, markótni ledichuravý, churaví lidéunwell, sick people
markótnit (markótnim, markótniš, markótnijó)churavětbe unwell
marôša, marôšemoruše (plody i strom)mulberry, mullberry tree
martinská sépkao sv. Martině “sypalo se“ obecním zřízencůmSt. Martin´ tax
masaté, -á, -ymasitýmeaty
masenkomasíčkoflesh, fresh flesh
maslinkamáselnicechurn
masné kostelnikšibal, filuta, šejdířtrickster
matenisečka s ovsem pro koněfeed for horses
materêjahnis z ránypus
mátnikmístnost na míchání krmiva, také truhlík na krmivoroom for preparing feed, also feed box
matynkaotep zmrvené slámybale of straw
maři lestvratič (tanacetum balsamita)alecost
mařidróškamateřídouškathyme
medicindochtorlékařphysician
medôvkêhruškypears (very sweet)
megotat se (megotaji se)blýskat, třpytit sesparkle
megotavé, -á, -yblýskavý, -á, -églittery
meďákčmelákbumblebee
melismeduňka (melissa oficinalis), máta vonnámint
mélkazmýlenámistake
meltónkêboty (kotníčkové, zapínané přes nárt sponkami)shoes (hooked up over insteps)
menované, menovaná, menovanyjmenovaný, jmenovaná jmenovanínominated
mezêvámezibetween, among
meza, mezkamez, mezkabalk
mezirkanezastavená mezera mezi dvěma stavenímispace between two buildings
michat (mišim, mišiš, mišijó)míchatshake
mignót (mihnô, migneš, mignó)udeřithit (sb.)
mignót sebó spadnout, praštit seboufall down
mělijmelí cizopasné na stromechmistletoe
miliskovánimilováníloving
minôté, minôtáminulý, minulálast
mět (mám, máš, maji i majó)míthave
mizgamízasap
mišanina, mišeninasměska obilícereal mixture
mišekpytlíkpouch, small bag
miškář, miškařzvěroklestičveterinary surgeon
měřêcastará plošná míra (asi 0.2 ha)half acre
mladé, mlači, némlačimladý, mladší, nejmladšíyoung, younger, youngest
mladicamladá ženskáyoung woman
mlatevňamlat (stodola, kde se mlátilo obilí)barn floor, trashing floor
mlatyfka mlat (stodola, kde se mlátilo obilí)trashing floor
mlezêvomléko (první po otelení krávy)colostrum
mličpryšec (euphorbia), někde také pampeliškaspurge (euphorbia)
mličenkomlíčkomilk
mocmnoholot, much
môcha, môchêmoucha, mouchyflee
môcháreklejsek šedý; chytá mouchytyrant bird
môchlat (môchlám, môchláš, môchlaji)mazlit, muchlat pet
môckat (môckám, môckáš, môckaji)muchlovat canoodle
modrá pasekakonipas bílýwagtail
modré chebzšeříklilac
močêdylko, močêdlonádrž na máčení konopípond for dipping hemp
môčenikmučedníkmartyr
móčnicatruhla na moukubox for flour
moja, mujmanželka, manželwife, husband
môknót (môknô, môkneš, môknó)špitnout, ceknoutwhisper, utter a sound
móňaňouma, zakaboněnecsapead, clam
morák, morkakrocan, krůtaturkeycock, turkey hen
moresná školagymnasium v Chropyni, založené Českými bratřími school in Chropyně
mozêka, jit k mozêcezábava, jít na zábavulocal dance, go for local dance
mózovat (mózôjô, mózôješ, mózôjó)prohledávat, pátratfossick, search, scan
mošecplevel na roliweed
mrančedlodítě často plačícíweepy
mrančet (mrančim, mrančiš, mrančijó)naříkat, plakat (pláču, pláčeš, pláčou)cry
mrcásekkořínek (drobný, titěrný)rootlet, small root
mrcha (mrcha chlap)nedobrý, nedobrá (nedobrý muž)bad (man)
mrcola, mrcôlabudižkničemugood-for-nothing
mrčet (mrčim, mrčiš, mrčijó)plakat, kňourat, fňukatcry, whimper, mewl
mrholka, mrhôlkadeštíkshower
mrkva, s mrkvijó (aji s mrkvó)mrkev, s mrkvícarrot, with carrot
mrkvósdejvorec mrkvovitý, planá mrkevcarrot (wild)
mrskutpomlázka - předmět Easter stick
mrskutová žêla, kôcar na mrskutpomlázka z vrbových prutůEaster stick made from willow sticks
muct (mužô, mužeš, mužó)mocican, be able, be allowed
munštoknásadagrip
mynojménoname
myst (metô, meteš, metó)utíkat, běžet, ale také méstrun, but also sweep
mžórat (mžórám, mžóráš, mžóraji)pomžikáváblink
mřéžkêkrajkylaces
nabaňkat (nabaňkám, nabaňkáš, nabaňkaji)navést, namluvitincite
nabřênkat -inkat (nabřênkám, nabřênkáš, -aji)nabít (někomu)give good beating
nacecónit (nacecónim, nacecóniš, nacecónijó)nacedit, vyronitshed
naciemrchabitch
nacimbané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)drunken
nacimbat (nacimbám nacimbáš, nacimbaji)vyplatit, poskytnout penízegive money
nacvekované, -á, -y, -inaplněný, -á, -é, -í (např. pytel), přesycený jídlemcramed
nádbanadějehope
nadžgat se (načgám se, načgáš se, načgaji se) nacpat se, přejíst seeat to being fed up
náčênekobklad (mokrý)compress
načêstoúplně entirely
náčeninádobídishes
načôbat (načôbám, načôbám, načôbaji)nabít, našlehatwhip
nafôčené, nafôčená nafoukaný, nafoukaná (o člověku)swollen-headed
nahálocún; kvete na podzim “nahý“, mívaje listí jen z jarameadow saffron
nahál, nahálekocúnkvete na podzim "nahý", mívaje listí jen z jarameadow saffron
náhlékpřeháňka, náhlý déšťshower (sudden rain)
najit (nandô, nandeš, nandó)najítfind
nakoptěnynatřeny koptem (např. kamna, řemení i boty)painted by oil
nalêskat (nalêskám, nalêskáš, lalêskaji)nafackovatslap (v.)
namancárêúplně, na cimprcamprentirely
nandótekdítě (milé)child
napácovat (napácôjô, napácôješ, napácôjó)napěchovatstuff
naplôt (naplôjô, naplôješ, naplôjó)naplivatspit
napôčenecnafoukanec, fouňabraggart
naposkoce, naposkokôpo ruce, k máníat disposal
napotforônaschválpurposely
napotpádit (napotpádim, napotpádiš, napotpádijó)potkat, natrefitmeet
naprdnót se (naprdnô, naprdneš, naprdnó se)urazit sebridle
naranônajednou, současněat the same time
narôckůň (náruční, tj. pravý ve dvojspřeží)horse (in a pair on the right)
nasêsovat (nasêsôjô, nasêsôješ, nasêsôjó)nahlížetlook in
naslopané, -á, -y, -inapitý, -á, -é, -í (pod parou)wiped out
nastrmélêt (nastrmélim, -š, -i, -imê, -ite, -ijó)narovnat, naskládatstack, pile
náturnosťvznětlivostirascibility
návesničekmochna husí, rostoucí hojně na návsíchsilverweed
návratničekvratič (tanacetum vulgare)silver-lace
nazdechanézesláblý, před vypuknutím nemocienervated, just before being sick
našklôbat (našklôbô, našklôbeš, našklôbó)natrhat, naškubatpluck
nažit (nažnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)nažnoutscythe
nářêtektrávnice, uvázaná přes zádacanvas (special one - for porterage of grass)
nebêt (nésô, néseš, nésó)nebýtnot to be
nechtět (nechcô, nechceš, nechcó)nechtítdo not want
nedoložné, -á, -y, -ichuravý, -á, -é, -íunwell
nedrgál, nedrganemotoralubber
neicnénejedlýnot edible
nejit (nendô, nendeš, nendó)nejítdo not go
neôtěkat (neôtěkám, neôtěkáš, neôtěkaji)neutíkatdo not run
neořápané, -á, -y, -ihrubý, -á, -é, -í (nešikovný)maladroit
nérač, néračinejradějipreferably, like best
nerédné, -á, -y, -inešikovný, -á, -é, -í (nemající se k práci)unskilful
nesedaneposeda, tulákfitget, wanderer
nesvorčlivé, -á, -y, -i nesvorčlêvénesnášenlivý, -á, -é, -íintolerant
neteja (netyje)prosná kaše vařenámillet puree
nevêcválané, -á, -y, -inevychovaný, á, -é, -íill-mannered
névéšledaonly, merely
nezapominkapomněnkaforget-me-not
neščápené, neščápenázatrápený, -á, hromský, -ádamned
nigdenikamnowhere
nijačênabudižkničemuwaster, good-for-nothing
nožéce, nožécamanůžky, nůžkamiscissors, by scissors
noženka, noženkênožka, nožkysmall foot, small feet
nyst (nesô, neseš, nesó)néstcarry
ô (nás)u (nás)at us
obêčéné, -áobyčejný, -áordinary
obá, obóchoba, obouboth (of two)
obědákvůz, na němž se při robotách dovážel oběd ze vsilunch carriage
oblezbôchtamlsoun, labužník (trochu úlisný)sweet tooth, epicure
oblict, obliknót (obliknô, oblikneš, obliknó)obléci, obléknoutdress
oblôpkovat (oblôpkôjô, oblôbkôješ, oblôbkôjó)líbat a hladit (od každého trochu)kiss and pet
oborkaoborávka, orání kolem poleplowing
obřislopovřislostraw binder
ocabořêt se (ocabořim, ocabořiš, ocaboři, ocabořimê, ocabořite, ocabořijó se) osopit se, utrhnout se (na někoho)speak sharply
ocáďodsudfrom here
ôcapkané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
ôcaplované, -á, -y, -ivysílený, -á, -é, -íexhausted
ôcaprtané, -á, -y, -iuchozený, -á, -é, -ífootworn
ocasáčhadinec (echium vulgare)viper´s bugloss
ôcasnované, -á, -y, -iutahaný, -á, -é, -ítired out
ôcháčkrajáč, kameninový hrneccrock
ôchalgat (ôchalgám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uchlácholit, ukonejšitsoothe
ochcapkêžerty, šoufkyjokes
ochebzêt se (ochebzim, ochebziš, ochebzijó se)oženit seget married
óchelňaútulek, domekshelter
ôchlovat (ôchlôjô, ôchlôješ, ôchlôjó)bítbeat
ochmaramrzutost, nepříjemnosttroouble, moroseness
ochométat se (ochométám, ochométáš, ochométaji se)obcházetgo around
ochozsoubor polnostícomplex of fields
ochôzovat (ochôzôjô, ochôzôješ, ochôzôjó)ochuzovatimpoverish
óchvatschvácenost, zesláblost po nemociweakeness
od Kopečka po Hosténpo celé Hané (od Sv. Kopečku nad Olomoucí po Hostýn v Hostýnských vrších)at all over Haná Region (between two famous hills - Sv. Kopeček and Hostýn)
ôdačkat (ôdačkám, ôdačkáš, ôdačkaji)umačkatram down
ôdatné, ôdatahrdý, statečnýbrave, courageous
ôderêt (ôderim, ôderiš, ôderijó)udeřit (také o hromu)hit, (also clap of thunder)
ôderkadruh dřevěné dýmkykind of a wooden pipe
odmitat (odmitám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)odebírat (při sušení sena)take away (during haymaking)
ôdobróchat (ôdobróšô, ôdobróšeš, ôdobróšijó)udobřit, uchlácholit placate
ôdôndané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
odplôt (odplôjô, odplôješ, odplôjó)odplivnoutspit
odpolaz poloviny, zpolahalf
odrbětkaděvče (malé), také drobek, kousekgirl (small), also bit
očêbané, -á, -y, -i uplakaný, -á, -é, -ítearful
ôčêčané, -á, -yunavený, á, -é (o díteti)tired
ôčêt (se) ôčim, ôčiš, ôčijó (se)učit (se)learn (without "se" means also teach)
ôčêtelučitelteacher
očazené, -á, -y, -i ôčazenéopálený, -á, -é, -ísinge
ňém, ňójim, jíthem, to her
ňém, ňó, němaním, ní, nimi(with) him, her, them
ôféfnót (ôféfnô, ôféfneš, ôféfnó)utéct nepozorovaně, vytratit seescape
ofěrapeněžní milodar v kostelecharity (given money in church)
oflanecpohlavek, fackaslap on the head
ôfóknót (ôfóknô, ôfókneš, ôfóknó)zmizet (tajně)decamp
ofónět (ofónim, ofóniš, ofónijó)otálet, váhatprocrastinate
ofósat (ofósám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ojínitfrost
oharek, oharkêokurek, okurkycucumber
ohlavecohlávka, součást koňského postrojehalter
ohnicaplevel hořčice polnímustard (plant)
ohniparavyrážka kolem ústrash, eczema
ôhnót (ôhnô, ôhneš, ôhnó)uhnout, vyhnoutdodge
ohnót (ohnô, ohneš, ohnó), ohnót seohnout, ohnout se bend
ôhôdit (ôhôdim, ôhôdiš, ôhôdijó)uudit (dok.)smoke
ôhonit (ôhonim, ôhoniš, ôhonijó)uhonitoverride
ohrabečné koš, ohrabečnikvelký proutěný koš používaný při mlácenílarge basket
ohrňďóraneotesanecboor
ohukané, -á, vêhukané, -ázakřiknutý, zakřiknutáshy, timid
ôhřébnót (ôhřébnô, ôhřébneš, ôhřébnó)ukousnoutbite
ohřit se (ohřejô se, ohřeješ se, ohřejó se) ohřát sewarm
ôhřit se (ôhřejô, ôhřeješ, ôřejó se)zahřát se, přehřát sewarmup, overheat
ôkêsané, -á, -y, -izakysaný, -á, -é, -ísoured
okáleoči (velké)eyes (big)
óklêdnáuklízení milujícíclean up lover
ôklačêt -čit (ôklačim, ôklačiš, ôklačijó)utlačit (např. vozík)overbear, push
oklačêt -čit (oklačim, oklačiš, oklačijó)otlačitget bruise
okleščekosekaná větevcut off branch
oklipek, oklepovatsnop omlácený z prvního zrnasheaf
ôklóct (ôklôčô, ôklôčeš, ôklôčó) utlouci - například máslochurn (e.g. churn a butter)
oklóct (oklôčô, oklôčeš, oklôčó) otlouci - například omítku nebo hrnekchip sth. off
ôklohnit (ôklohnim, ôklohniš, ôklohnijó)uvařit (neodborně a ledabyle)whip up (cook sloppily)
ôklóhnót (ôklóhnô, ôklóhneš, ôklóhnó)uklouznoutslip
oklókat (oklókám, oklókáš, oklókaji)otloukatknock sth. Off
ôklózet (ôklózim, ôklóziš, ôklózijó)uklízetclean up
ókol, ókoleúkol, úkolytask
ôkrêt (ôkrêjô, ôkrêješ, ôkrêjó)ukrýthide
okresni ženichproutníkphilanderer
ôkrévat (ôkrévám, ôkréváš, ôkrévaji)ukrývathide
okružkêskrajkyheels
ôkřečet (ôkřečim, ôkřečiš, ôkřečijó)ukřičetcry down, shut down
olêvatopol bílýpoplar (white)
ôlebedit se (ôlebedim, ôlebediš, ôlebedijó se)usadit sesit down, plunk down
ôleca, ôlečkaulice, uličkastreet, lane
ôlefčêt (ôlefčim, ôlefčiš, ôlefčijó)ulehčit, usnadnitfacilitate
ôlevovat (ôlevôjô, ôlevoješ, ôlevojó)ulevovatdisburden
ômêt (ômêjô, ômêješ, ômêjó)umýt (např. nádobí)wash (e.g. dishes)
ômêt se (ômêjô se, ômêješ se, ômêjó se)umýt sewash
omastasprosťák, ale i jádrové krmivolout, but also feed
ômatlat (ômatlám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ušpinitsoil
ômatrované, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -ítired
omigané, -á, -y, -iostříhaný, -á, -é, -í (hodně nebo ne příliš dobře)cut (too much or not nicely)
omigat (omigám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)ostříhat (hodně nebo ne příliš dobře)cut (too much or not nicely)
ôminek, óminekpředsevzetí, úmyslintention
omětákocastail
ômknót se /nekemô/ (ômklo se mô)neuspět (neuspěl)fail
ômôčené, ômôčenáumučený, umučenátortured
ômrněné nelibý, nevzhlednýunpleasant, wry
onačéšijiný a lepší zároveňdifferent (and better)
ônikat (ônikám, -áš, -ajó)unikatelude
ňôhňat (ňôhňám, ňôhňáš, ňôhňajó)huhňat, mluvit nesrozumitelněmumble
ôondané, -á, -y, -iunavený, -á, -é, -íaweary
oňóchat (oňóchnô, oňóchneš, oňóchnó)očichatsniff
ňórat (ňórám, ňóráš, ňórajó)pátratsearch
ôpajtnót (ôpajtnô, ôpajtneš, ôpajtnó)uzmout, vzít úkradkemseize
ôpendovat (ôpendôjô, ôpendôješ, ôpendôjó)meškatdelay
oplečivyšívaná náhrada šněrovačkybodice (laced, embroided)
ôpleskat (ôpleskám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)uplácatlump up
opletamrzutost, nepříjemnostsullenness
opôščené, opôščenáopuštěný, opuštěnáalone
ÔrálUral, hraniční horstvo v Rusku mezi Evropou a AsiíUral
ôrbářkniha, ve které byly zapsány povinnosti poddanýchbook with duties of cotters
ôrčêt (ôrčim, ôrčiš, ôrčijó)určitacertain
oringle, oringlečkênáušnice, náušničkyearrings
orlovany spiseorazítkované úřední spisystamped agenda
ôrustlé, ôrustlá, ôrustliurostlý, urostlá, urostlístrapping, well-built
osêsovat (osêsôjô, osêsôješ, osêsôjó)obhlížethave a good look
osavosawasp
ôsádlêt se (ôsádlim se, ôsádliš se, ôsádlijó se)usídlit se, usadit se (i do křesla)sit
ôschlé, ôschláuschlý, uschládry
osépkêneštovicechickenpox
osn, ale osmé, osmá, osmy, osmiosm, ale osmý, osmá, osmé, osmíeight, eighth
osnást, osnásté, osnástá, osnásty, osnáctiosmnáct, osmnáctý, osmnáctá, osmnácté, osmnáctíeighteen, eighteenth
ôsnót (ôsnô, ôsneš, ôsnó)usnoutasleep
ôsotoněnéudýchanýbreathless
ostatkêmasopustShrovetide
ostatkovy právov ostatky přebírala chasa opentlené právoShrovetide object
ostenka - ostenčêcapápěrka; polštář z ostenek, pápěrekpillow (special one)
otáď pocáďodtud potuddelimitation phrase
otict (otečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)otéci (dok.)swell, puff up
ôtict (ôtečô, -eš, -e, -emê, -ete, -čó)utéci (dok.)run away
ôtikáčekkabát (krátký, lehký)coat (short, light)
otěkat (otěkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -jó)otékat (nedok.)swell, puff up
ôtěkat (ôtěkám, ôtěkáš, ôtěkaji)utíkat, běžet (nedok.)run
otřisnót se (otřisnô se, otřisneš se, otřisnó se)otřást seshake up
ôvizet (ôvizô, ôvizeš, ôvizó)uvidětsee, sight
ôviznót (ôviznô, ôvizneš, ôviznó)uváznoutbog down
óvodnicakřestní plachta, v níž bývalo neseno dítě ke křtu canvas for newborn (embroided)
ôšálškvorearwig
óščepekvýsměchderison
ôščepekodštěpekfragment
ôščépnót (ôščépnô, ôščépneš, ôščépnó)uštípnoutsting
ôščépnôtiuštípnutísting
oščôranéokoralýstale
ôščôřovat se (ôščôřôjô, ôščôřôješ, ôščôřôjó se)usmívat sesmile
ôšet (ôšejô, ôšeješ, ôšejó)ušítsew
ošklôbat (ošklôbô, -eš, -e, -emê, -ete, -bó)oškubat, otrhatdeplume
oškrklé, -á, -y, -iopálený, -á, -é, -ítanned
ôškrtokřesaný mlýnský kámenscuffed millstone
oškvarkêškvarkyscraps (extract from animal oil)
ôšmóranecumazanecdirty, smudged
ôšnicazpůsob vázání lipského šátku (“na ošnice“)headscarf (tied in a special way)
ôšobrstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -ídirty, smudged
ôšoplstané, -á, -y, -iušpiněný, -á, -é, -ídirty, smudged
ošôstatrouba, hlupákdullard, fool
ôšôšněnéušpiněný, ušušněnýsoiled
ošpicovat (ošpicôjô, ošpicôješ, ošpicôjó)ořezat/osekat do špičky (tužku, kůl)sharpen
oštaraostudashame, disgrace
oštárat se (oštářô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se) piplat sefiddle with
oštarovat (oštarôjô oštarôješ, oštarôjó) piplat sefiddle with
ôštknót (ôštknô, ôštkneš, ôštknó)uštknoutbite
ôšvajcnót (ôšvajcnô, ôšvajcneš, ôšvajcnó)odříznout, ukrojit, uříznoutcut off, slice off, cut away
ôžêt (ôžêjô, ôžêješ, ôžêje, ôžêjeme, ôžêjete, ôžêjó)užítenjoy
ôžirat se (ôžirám, ôžiráš, ôžirajó se) trápit sebother
pabócet se (pabócim, -iš, -i, imê, -ite, ijó se)potulovat sewander
packovat (packôjô, packôješ, packôjó)klopýtatstumble
pácnót (pácnô, pácneš, pácnó)bouchnoutbash
páčêt (páčim, páčiš, páčijó)vyvracetdisplace
páčêt se (páčim se, páčiš se, páčijó se)líbit sebe attractive
pagnétybajonetysoldier´s knives
pajtlup (polní) pychtrespass
pajzáknůž (tupý)knife (blunt)
pajzloňzloděj, zlodějíčekthief
pakátlmalý a hubenýsmall and lean
paklêčkakrabičkapacket, small box
paklékbalíčekpacket
pakniportlicousysideboards
pakostit (pakostim, pakostiš, pakostijó)dělat tajnědo in secret
palêcovat (palêcôjô, palêcôješ, palêcôjó)flákat se, chodit bez cílehang about/around
palazór, parazól, paraplideštníkumbrella
palaškarákoskawhipping stick
palétkalísteksmall leaf
paliskokošatina na sušení ovocepunnet for drying fuits
pálkamakovička, hlava, hlavička, pálkahead (e.g. poppy head)
pámbuček, pámbičekpámbíčekGod
panáčekknězpriest
pandrabaponravaworm
panidlopaničkaowner
panohakořen u stromuroot of tree
panohlavecpulectadpole
pantafiramistr, vedoucíforeman, chief
pantlékkoruna hanácké nevěsty (opentlená)bride crown
paňmámapanímámalandlady
pápenistébla ohořelé slámystraw (charred)
paplenabramborová kaše s povidly a mákempotato mash with plume jam
papratidroždíyeast
paprčatlapa, noha, pazourapaw, foot, mitt
paprčiroštíbrushwood
paradajskyrajče, rajské jablíčkotomato
párnikdruhý do párusecond to the pair
pasárê (dělat)rámus, křik, lotrovinykerfuffle
paskôdit (paskôdim, paskôdiš, paskôdijó)dělat neplechudo mischief
paskřêvecvykutálený klukcrafty boy
paskřêvecosoba neupřímná, vykutálenácrafty person
paták, patákêtabletka léku, tabletkypill, pills
patálijabitva, nepříjemnostbattle, unpleasantness
patroprostor nad průjezdem do domu nebo do humnastorey
paščêkahuba, tlamamaw, trap
pcháčbodlákthistle
pchat (pchám, pcháš, pchajó)píchat, bodatsting
pecóchpecstove
pedôškapoduškapillow
pečetit (pečetim, pečetiš, pečetijó)rozhodně tvrditassert (firmly)
pefélrozkazcommand, order
peklêt se (peklim, pekliš, peklijó se)zlobit se s něčímhave trouble with sth.
pernicakvětináčflowerpot
perótkaletka, křídlo (například z husy - na čištění pece)wing (e.g. goose wing - for cleaning stove)
perótkapírko na maštění plechu či pečivafeather for lubricating baking tray
pestvopsina, rozpustilost, šelmovstvíimpishness
petrolin, petrolinkapetrolej, petrolejkaparaffin
pešákêkoláče, šližkycake (local one)
péřpýrcouch-grass
pichlêčijehličíneedles
pěchórem, pěšórempěškyon foot
pickaprostor na dřevo (pod kachlovými kamny nebo pecí)space for wood (beneath piled stove)
pict (pečô, pečeš, pečó)péctbake
piglovat (piglôjô, piglôješ, piglôjó) žehlitiron
pijákklíštětick
pikétastrážguard
pinďórmalý muž, obecné označení velikostismall man, also general sign for size
pinka, pinkavapěnkavafinch
pinožêt se (pinožim, pinožiš, pinožijó)snažit se (někdy marně)take pains (sometimes vainly)
pinoženisnažení se, vypětí, úsilípains
pěrê s trnkamaknedlíky kynuté s povidlydumplings (leavened) filled with plum jam
pěraknedlík kynutýdumpling (leavened)
piriálkulečník, biliárbilliards
piskorhubeňourscrag
piskořbrčko (nafukoval je jím měchýř při zabijačce)straw
pisttlouk na prádlostamper (laundry)
piznót (piznô, pizneš, piznó)udeřit něčímchuck
piščelholenní kostshin bone
placákobojek, krajkový límeccollar (laced)
platón, platóňákvůz (plochý, bez bočnic)wagon, waggon
pleskaté, -á, -yplochý, -á, -éflat
pletkê (plist pletkê)klevetitgossip
pleščêt (pleščim, pleščiš, pleščijó)vrazit facku, uhodit slap/smack (in the face)
pleščêt sebó (pleščim, pleščiš, pleščijó)praštit sebou o zem, upadnouttumble, come down
pléščkatyčka do plotu (rozpůlený kůl)pale, picket
pléščkové plotektyčkový plotpaling
pliskéř, plêskéřpuchýřblister
plist pletkê (pletô, pleteš, pletó ... pletkê)klevetitgossip
plitké, -á, -ymělký, -á, -é (např. talíř)shallow
plkêkalhoty širokých nohaviclarge pants
plkat (plkám, plkáš, plkaji)klábosit, kecathave a chat
plň měsicaúplněkfull moon
plôcar, plôcáreknádoba z pálené hlíny na vodu; míval úzké hrdloearthen jug (made from clay)
plôndrêkalhotytrousers
plôt (plôjô, plôješ, plôjó)plivatspit, spit out
plotničekstřízlíkwren
plucárek, plôcárekhliněný džbán, nadoba obvykle baňatá s užším hrdlemsmall earthen jug
pobóchanec pobóchanéhlupák 2silly person 2
pobočákpostraněk, souč. koňského postroje, kterým dobytče táhnetrace (for horses)
pôchéřpuchýř, také nelichotivé označení povahyblister
pochramostit (pochramostim, pochramostiš, -ijó)pochroumat, zranitwound
pôckamíč z kravských chlupůball made from cow hairs
pôclenka, bacôlka baculka, plnoštíhlá ženaplump woman
pocmrdovat (pocmrdôjô, pocmrdôješ, pocmrdôjó)přicmrndávat, pomáhat při práci (ne mnoho)help (a little)
podávkêvidle na podávání sena n. slámypitchfork
podbilipodbělcoltsfood
podlahastropceiling
podléčkêkryly nohu mezi holinkou a gatěmi; bývaly z bílého pergálupart of Haná man costume
podli, podlivápodleby
pôdmistrstarosta (starší výraz pro představeného obce)mayor
podpózet (podpózim, podpóziš, podpózijó)popichovat, navádětincite, induce
póčêna, pókpavučina, pavoukspider´s web, spider
pôčálka, pučálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pea (soaked and roasted)
pôčet, (pôčim, pôčiš, pôčijó), také pučêtpůjčitlend
počévka hřichôpodšívka, původce nepravostíslyboots
počidit (počidim, počidiš, počidijó)obdělatcultivate
počlampat (počlampô, počlampeš, počlampó)pošlapat (na místě, např. curkovarnické řízky na siláž)trample
počôchlat se /v jídle/ (počôchlô, -eš, -aji)nimrat se (v jídle)nibble at dish
pofósovat (pofósôjô, pofósôješ, pofósôjó)mazlit se vousy, třít vousy tvářpet with beard
poglgat (poglgám, poglgáš, poglgaji)pohltat, rychle snísteat quickly
pohnót (pohnô, pohneš, pohne, pohnó) pohni ! = pospěš !pospíšit (si)hurry up, shake a leg
pohongat (pohongám, pohongáš, pohongaji) pohoupatrock, dandle
poďôchlêt (poďôchlim, poďôchliš, poďôchlijó)pomačkatcrease
pók, póčênapavouk, pavučinaspider, spider´s web
pôk, pôkêpuk, puky, pupenec, pupencebud, buds
pôkačstřílečka z bezového prutupuffer from black elder´s stick
pôkalê o třê zdechêbafali o sto šestthey smoked peg away
pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)pukat, praskatburst, crack
pôkat (pôkám, pôkáš, pôkaji)bafat, kouřitsmoke a pipe
poklóct (poklôčô, poklôčeš, poklôčó)potloucismash
pokóškapokušenítemptation
pokrentit (-im, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)pokazit, něco nemilého provéstspoil
pokuj (dé mně s tym pokuj!)klid, pokoj (dej mi s tím pokoj!)calm, quietude (keep calm!)
polénekpelyněkwormwood
polivčákdžbán na polévku; ozdobný, nosívalo se v něm “do neděl“jug for carrying a soup
polóbnót (polóbnô, polóbneš, polóbnó)políbitkiss
pômpa hustilka, pumpapump (air, bicycle, …)
pompelôška, pompelichapampeliškadandelion
ponéprvpoprvéfirst time, the first time
pópjátkopoupátkobud, small bud
poplantat (poplancô, poplanceš, poplancó)popléstmix up A with B
porciján, porculianporcelánporcelain, chinaware
poserklôčkahubený a slabýscraggy and weak
poslineksuš.ovoce pro přástevnice aby měly dost slin k poslinování nitídehydrated fruits
pôstotinapustina, poušťdesert
postraněksoučást koňského postroje, kterým dobytče táhnetrace (for horses)
posvětapouč, dračkaword - difficult to explain -:)
potáhat (potáhám, potáháš, potáhaji)obtěžovat (sexuálně, až znásilnit)harass (sexually)
póteccestička ve vlasechparting
potírkatrdlice na vytírání pazdeří z vláken konopí, lnutool used in processing a flax
potmělótnězáludně, potměšilemaliciously
pôtna, pôtynkaputna, putýnka, škopek, škopíčektub
pótnikpoutníkwanderer
potpoliš, potpoliškakřepelkaquail
pôtra, potra, putramáslobutter
potrnčené, -ánamazaný, -á povidlycovered with plum jam
povêkládat (povêkládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)popovídat sihave a talk
povětrňák, větřákvětrný mlýnwind mill
povrňovat (povrňôjô, povrňôješ, povrňôjó)příst, vrnět (obojí trochu)purr and gurgle (both a little)
pozlevkapo lehkulightly
pošêkašikmoslant
pošáblé, -á, -y, -i pošablenecpřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
pošepelêt (pošepelim, pošepeliš, pošepelijó)pošeptatwhisper
poštóchnót (poštóchnô, poštóchneš, poštóchnó)postrčitmove/push sbd, sth forward
póťpouťfair
poťôkanec poťôkanéhlupák 3silly person 3
požêva svačina (něco k jídlu) snack
požêva, s požêvójídlo, s jídlemfood, with food
pořéčkôpozítříthe day after tomorrow
práchélčertdevil
prančêt (prančim, prančiš, prančijó)smažitfry
prcina, prckazadek (dětský), zadečekback side of children
prclékháček na brdečku k jeho zavěšení na váhyhook on swingletree
prdolêt (prdolim, prdoliš, prdolijó)mluvit hloupě, říkat nesmyslytalk foolishly
prdolapopletamuddle-headed person
prčakozagoat
prčalegracefun
presbuřttlačenkaheadcheese
pretencipodíl otcovský, vůbec penízefather´s portion (money)
Primus Martinperkmistr města Prostějova (v 16. století)mediaval authority of the town Prostějov (16th century)
probantovat (probantôjô, probantôješ, probantôjó)prohledatransack
probirovat (probirôjô, probirôješ, probirôjó)prubnout, zkusittry, attempt
propabócet (propabócim, propabóciš, -ijó)prochodit, protoulatwalk, wander
propchnót (propchnô, propchneš, propchnó) propíchnout pierce, perforate
ProstějProstěj - rytíř, který byl pravděpodobně zakladatelem Prostějovaname of knight - a founder of Prostějov
protiváprotiagainst, opposite
prošpléchlé, -á, -yvyzrazený, -á, -é, -í (prokeclý)revealed
prskavecdrozd brávníkthrostle
pryfuňkzkouškaexam
psênkanedozrálé ovoce, nedokonalý člověkunripe fruits, imperfect person
psék, psécipes, psidog, dogs
psi jazéčekjitrocelribwort
psirňapsinec, ale také označení chladukennel, but also sign of coolness
psôt (psôjô, psôješ, psôjó)pomlouvat, nadávat (nedok.)malign, tongue-lash
ptanižebrotabeggary
ptat (ptám, ptáš, ptajó)prosit, žebratbeg
pučêt (pučim, pučiš, pučijó) ale i pôčetpůjčitlend
pučálka, pôčálkahrách namočený, až pučí, a pak upražený (postní jídlo)pea (soaked and roasted)
pulbirholičbarber
pulrôbldoklad o vykonané robotěcertificate of corvée (hist.)
purkhrad i zámekcastle (and chateau)
pusenkahubičkalittle mouth, kiss
pyropérofeather, pen
přê- předpona obvykle avizující přání přidat "přêsol to"při- předpona obvykle avizující přání přidat: "přisol to"prefix indicating the desire of "addition" e.g. "more salt"
přêjit (přêndô, přêndeš, přêndó)přijít (přijdu, přijdeš, přijdou)come
přêkladnikpícnik v maštalifodder box
přêkotólet (přêkotólim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přikutáletroll
přêtróblé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
přêšil snihnapadl sníhsnow fell down
pře- předpona obvykle avizující přebytek "přesolêl to"pře- předpona obvykle avizující, že je něčeho mnoho "přesolil to"prefix indicating "too much" e.g. "oversalt"
předinapřední díl polefront part of a field
Předinakopec u Prostějova, domněle střed Moravyname of a hill near Prostějov
přehrbócet (přehrbócim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)přefiknout (ženu)knock
přélázekplůtek (nízký, aby šel přelézt)small fence
přémět, přémětekvřed, vřídekpustule
přemuct (přemužô, přemužeš, přemužó)přemociovercome, conquer
přenyst (přenesô, přeneseš, přenesó)přinéstbring
přésênekpředsíň mezi kuchyní a dvoremhallway
přizlêvépřejícíwishing
rêna okap eaves
rêpákrýč na řepu, také rypák, např. prasetemoney
rês, rêserys, rysydrawing (s)
rêzirezavý, -á, -é, -í, ale i ryzírust, rusty, but also pure
rêziryšavý, -á, -é, -íred-haired
rêž, ryžžitorye
rablovat (rablôjô, rablôješ, rablôjó)škrábat (třeba mešečka to ômi)scratch
rabózet (rabózim, rabóziš, rabózijó)dělat hlukroar
rabôša, na rabôšôhospodská tabule pro záznam dlužníků, na dluhtable of debts in a pub
rač, račiradějipreferably
račiradějipreferably
rajskycukroví, které rozhazovala družička na svatbě před kostelemcandy (that was thrown around by bridesmaid)
rakôšákvůz (lehký) s bočnicemi vypletenými proutímcarriage (special one)
rakuvkaračí oko (vyháněli jím cizí tělesa z oka)tool for taking things from an eye
randléčkêkakost lučnícrane´s bill
rani (po ni bévá hrôbá)ranní mše sv., (pak je mše začínající kolem 10. hodiny)morning mass (then mass at ten)
rapaté, -áhrubý, poďobanýrough, blemished
rapaty (rôkê)drsné, sedřené (ruce)rough (hands)
rápkatuřínturnip
raplkolerhothead
rapnót (rapnô, rapneš, rapnó)chytitgrab, take
rasovňákkožich (obyčejný, nezdobený)fur coat (ordinary, without decoration)
raubčikloupežník, uličník, darebák, pytlák (raubschuetz)robber
razňéš (razně, razňéš, nérazňéš)rychleji (rychle, rychleji, nejrychleji) faster (fast, faster, fastest)
rebářkapták rybák obecnýsea swallow
rebi očkopomněnkaforget-me-not
rebnikářkaracekseagull
rechtorřídící školyhead master of a school
rédit (rédim, rédiš, rédijó)tančitdance
rédovat (rédôjô, rédôješ, rédôjó) / rédit (rédim, rédiš, rédijó)řídit (něco, co jede - vůz, sáně, auto)operate a vehicle (carriage, sledge, car)
rélrýčspade
renščákêpeníze (od rýnské?) money
répanecrýpnutíprod
répat (répo, répeš, répó) rýt (do někoho), otravovatkid, needle
résovat (résôjô, résôješ, résôjó)rýsovatto draw
reštnedodělekbacklog
rešteracirestaurace (ve smyslu hospoda)pub
režná (starorežná)kořalka z žitarye-brandy
režniskorežné polerye field
režňák, rezňákplacka z výškrabku těsta; podplamenicegriddle cake
roba, robêženská, ženskéwoman, women
robařzáletník, sukničkářphilanderer
róblroubík na zavazování do povřiselgag for binding sheaves
robskoroba (analogie ke "chlapisko")woman (big one)
rôdaprší-li za svitu slunečního, obilí zežloutne, padá ruda.weather in Summer (rain & sun)
rodičrodáknative
rôdné duldůl na ruduore mine
rôčenka, rôčenkêručička, ručičkylittle hand, little hands
ročni d. (na jaře, v litě, na podzêm, v zémně)roční dobyseasons (in ...)
ročni dobê (jaro, leto, podzêm, zêma)roční doby (jaro, léto, podzim, zima)seasons (Spring, Summer, Autumn, Winter)
rohálroháč (brouk)stag beetle
rôka, rôkêruka, rucehand, hands
rokétikřovíshrubbery
rola, na rolipole, na polifield, on the field
rômpléčekfrťan (malá sklenička)dram, snifter
rômplovat (rômplôjô, rômplôješ, rômplôjó)rumplovat, třást (víc, než casnovat)shake (more than twitch)
Romžaříčka, tekoucí Stražiskem k Prostějovuname of a small river
rônt, rôntem n. s rôntemhřmot, halas, se hřmotem, halasempother
rôntit (rôntim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)stěžovat sicomplain
rópêroupypinworms
rozbêtovat (rozbêtôjô, -eš, -e, -em, -ete, -ôjó)rozházet, rozfofrovat, promarnitfritter away
rozblênkatrozezvonitring up
rozchlôpat, rozchlôpacenérozcuchat, uvést vlasy do nepořádku, neučesanýmuss
rozčapené, -á, -y, -irozkročený, -á, -é, -í (ale ne moc svižně)astride (not too briskly)
rozčeřópené (ořech)rozpuklýcracked
rozfrfnit (rozfrfnim, rozfrfniš, rozfrfnijó)rozdělat a nedodělat (o práci)start but not finish (when doing something)
rozhrňa (ótratná žena)žena úplatnávenal woman
rozmaraščené, -á, -y, -irozmačkaný, -á, -é, -í (roztřískaný)squishy, broken into pieces
rozmláskané, rozmláskanározbitý, rozbitádamaged
rozôlkanápoj (lehce alkoholický)dring (slightly alcoholic)
rozsivkanádoba na osivocontainer for seeds
rozvera, rozvernéveselost, šelmovstvícheeriness
roždiroštíbrushwood
rožčipkažena (osoba ženského rodu - posměšně)woman (derisively)
rožeňrohatina, na níž se v komíně udí masogrill in chimney (for smoking meet)
rožkaté, -árohatý (čert)devil
rožnirohovýcorner (adj.)
rožnót, rožit (rožnô, rožneš, rožnó)rozsvítitlight-on
ručenka, ručenky nebo rôčenka, rôčenkeručka, ručkysmall hand, small hands
rychtykdoopravdy, je to takreally, it is like that
ryglzávláčkacotter, split pin
rylkarourkatubule
ryngl, rynglekroužek (kroužky) s dírkoucirclet (circlets)
ryž, rêžžitorye
sêčet (sêčim, sêčiš, sêčijó)syčethiss, hush
sêla, sêlô, sêlósíla, sílu, siloustrength
sêlnicasilniceroad
sên, sênek, sênečeksyn, synek, synečekson, boy, little boy
sêrka, sêrkêzápalka-sirka, zápalky-sirkymatch, matches
sêrňastudená místnostcold room
sêrovinaprochladlost, zkřehlostchilliness
sêvicapůda na poli (popelavá, sivá)soil in the field (cinerous, greyish)
sádmezník, hraničníkboundary stone
sádlêt se (sádlim, sádliš, sádlijó se)sedat, usazovat sesit down
samotižkêsaněsledge
sanicaspodní čelist; sanice - také část sanílow jaw-bone
schlôba, schlôbnéchlouba, chlubivýprive, boastful
schopschopnostability
schořtchořpole-cat
schořovicavydrovice, čepiceotter cap
sciplé, -á, -y, -išpatně vypadajícílooking badly
sedn, ale sedmé, sedmá, sedmy, sedmisedm, ale sedmý, sedmá, sedmé, sedmíseven, seventh
sednást, sednásté, sednástá, sednásty, sednástisedmnáct, sedmnáctý, -náctá, -nácté, sedmnáctíseventeen, seventeenth
sečkařezankachopped straw
seholêt drobně pršetrain lightly
sekáčdruh pavoukůkind of spider
seknic, seknicasvětnice, místnostroom
seknót (seknô, sekneš, seknó)zasyčethiss
sékorkavelorex, plátěná tříkolkamotor three-wheeler
semkasem, na toto místohitherward
sčôchnót se (sčôchnô, sčôchneš, sčôchnó se)sejít se, dát si srazmeet
sépknótstávat se sypkouget loose
sérsýrcheese
sésat (sésám, sésáš, sésajó)nakukovatpeep in
sésnót (sésnô, sésneš, sésnó)kouknout, (po)hledět look
sibérijazima (velká, nepříjemná)cold (strong, intensive - like in Siberia)
sicpanlavice u tkalcovského stavubench at loom
sict (sečô, sečeš, sečó)kosit, sekatcut
síha, sáhstará délková mírafathom
simnót (simnô, simneš, simnó)praštithit, strike, bash
simnót se (siml sem se, siml ses, simle se)minout - např. cílmiss
sjiždět (sjiždim, sjiždiš, sjiždijó)toulat se, shánětgad, wander
skêvastříška klobouku, ale i skýva (chleba)brim, but also a slice of bread
skládanka, skládankêkoláč, koláče - skládanka/ê se švestkami (a mákem)cake (local one, with plums and poppy seed)
skládat do not (skládám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó do not)komponovat, psát hudbu (nedok.)compose
sklačêt (sklačim, sklačiš, sklačijó)stlačitpress, compress
sklinka sklenice, sklenka glass, tumbler
sklóct (sklôčô, sklôčeš, sklôčijó)stloucihammer, nail
sklóhnót (sklóhnô, sklóhneš, sklóhnó)sklouznoutslide
sklókat (sklókám, sklókáš, sklókajó)stloukat (nedok.)churn
sklopecvikýř ve štítu stavenídormer-window
skópala, skópoňlakomecmeani, miser
skované, skovanáschovaný, schovanáhidden
skrzlêváskrzethrough
skřêdylkapoklice, pokličkalid
skřênka, skřinkaklícka z bezových prutů (chytají se do ní sýkorky)small cage (for catching titmouses)
slêmákhlemýžďsnail
slêva, slêvêslíva, slívyplume, plumes
sladká žêlapomlázková šlehačka ze sladkého dřevaEaster stick made from sweet wood
sladké, slači, néslačisladký, sladší, nejsladšísweet, sweeter, sweetest
slaksvlačecbindweed
slaměnkaošatka ze slámystraw basket
slepóchslepec, slepýšblindman, blindworm
sliknót (sliknô, slikneš, sliknó)svléknoutunclothe, undress
slizová ružaslezová růžerose
slônečko (kvítí)měsíčekmarigold
slônko, slônečkoslunko, sluníčkosun, small sun
složêt do not (složim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó do not)zkomponovat (dok.)write music, compose
slze sv. Vavřêncapadání hvězd kolem 10. srpna nazývá lid slzami sv. Vavřincetears of St. Laurel (falling of stars in August)
smêčkasmyčkaloop
smôteksmuteksadness
smradlenarmencamomile
smrknót se (smrklo se)setmět se (setmělo se)get dark
smrtná svajbapohřební hostina za svobodnéhofuneral dinner party (for single)
smycatruskavec (fragaria elatior)knotgrass
sockávová sedlinadregs
sôchá bětapastuší tobolkapod
sôchá vrbastojka, stoj na rukou, na hlavěhandstand, headstand
sôchó vrbô stavětstavět se na hlavu, vzhůru nohamaupsite-down
sôchoprdhubenýscraggy, lean
sócisoudcejudge
sokolnosatec (krytorypec běloskvrnný, známý škůdce máku)snout beetle
sômirovat (sômirôjô, sômirôješ, sômirojópřemýšlet, spřádat plánymake plans, think
sômtět (sômtim, sômtiš, sômtijó)supětwheeze
sopláňnedospělá osobaunderage, under age
soplavéusmrkanýsnotty
sotortaška ze slámy nebo z lýkastraw bag
soturek, soturkêslaměná školácká torba, -ybag, bags (made from straw)
sôťdrť, sesypaná hlínarubble
spakostit (spakostim, spakostiš, spakostijó)sprovodit ze světa, vypít, snístdrink up, eat up
sparaspáry, neschůdná, rozrytá část krajejagged part of landscape
spichat (spichám, spicháš, spichajó)spěchathurry up
spichavé, spichavym krokem rychlý, rychlým krokem rapid, at a rapid pace
spirat se (spirám, spiráš, spiraji se)přít seargue, dispute
spírkahádkasquabble
spiševádříveformerly, sooner
splachplašan, zbrklýhot-headed, rash
splknót si (splknô si, splkneš si, splknó si)popovídat sihave a talk, a chat
spodnicaspodní deska vozulower board of wagon
společňátkadvojčátkatwins
spózet (spózim, spóziš, spózijó)lézt někam, lozitclimb
spóščet (spóščim, spóščiš, spóščijó)spouštětset about
spřihspordispute
srce, srdečkosrdce, srdíčkoheart, small heart
srcuvkêtřešně - srdcovkycherries (in shape of heart)
srstkêangreštgooseberry
stárekpředstavený chasy a volíval se z jejího středu v ostatkyrepresentative during Shrovetide
starodružiníkprvní legionáři starodružníci, proslavení od Zborovalegionnaire from Zborov battle
stavsplavweir
sténak, sténé, sténá, stény, sténistejně, stejný, stejná, stejné, stejníin a same way, the same
stinadlopopravištěplace of execution
stěrrozetřený semenec při tlačení oleje canary seed
stolêca, stolêcežidlechair, chairs
stončêt, stončitdorůstat (peří u housat)grow up (plumage in goslings)
strakamakaté, -á, -y, -ipestrý, -á, -é, -řícolourful
strakošťuhýk masojídekbutcher-bird
strécstrýconcle
strmiskostrništěstubble field
strmisková řepavodniceturnip
strmiščênastrnišťová jetelinastubble field clover
strôžêna, strôžênêostružina, ostružinyblackberry, blackberries
strujoblečeníclothes
střapčêt se (střapčim, střapčiš, střapčijó se)rozčilovat sebe irritated
střékačstříkačka (např. hasičská)syringe (e.g. for firemen)
střéknôtépřipitý, lízlýjolly, lit-up
střempidlopotrhlýcrazy
střešňa, střešnětřešeň, třešněcherry, cherries
střihnót (střihnô, střihneš, střihnó)čekat s napětímwait with a tense
střipekmiskasmall bowl
střizbé, -ástřízlivý, -ásober
střižêhahustá, těžká a rozlehlá mlhaheavy and large fog
Sv. Řehořvolá sedláka do oračky (12. března)St. Gregory challenge (March 12)
svábolněsvévolněwilfully
svajbasvatbawedding-day
svalníčekrozchodník těžký (sedum acre)orpine
Svatojánpálení ohně na sv. Jana Křtiteletraditional St.John fire
svatojánsky kvitikopretina, kvítek čarovnickýox-eye daisy
svinsky hovnovětrný vítr (rozhazující mandele na poli)windy eddy
svitekbeneše (v Náměšti na Hané)pastry (local - from Náměšť na Hané)
svyst (svádim, svádiš, svádijó)svéstitempt
syrnicapolévka z tvarůžků nebo domácího sýrasoup made from cheese
têlo, do têlatýl, v týlnape
tahóneksmyčka boteyelet in shoes
tahónkatažná krávadraught cow
tajakjakolike, as
tajčsousedská (tanec)Czech folk dance
takêrovněžalso, as well
talijánkaviržinkaVirginia cigar
talířekvěty kopretinblossom of oxeye daisy
tamocáďodtamtudthence
tanečnicataneční sáldancing hall
tarasopěrná zeďretaining wall
tarmakdobytčí trhcattle market
taškêtaštičky plněné povidly nebo krupicífritters with plum jam
tehdová tehdy then
tentok, tatok (tymtok, tótok)tento, tato (tímto, touto)this
tentovat (tentôjô, tentôješ, tentôjó)dělat (cokoliv - univerzální sloveso)do (anything - universal verb)
tépat (tépám, -áš, -á, -áme, -áte, -ajó)tlouci - lehce (nedok.)knock (softly)
teprov, teprová, teprov včêlteprve, teprve teďonly, only now
tetinatetaaunt
tháčekprovázek, popruh u loktuše; u kalhot šlesmall rope, braces
tihatěžkostheaviness
tihlêčkažehlička n. cihličkaflat-iron
tihla, tihelnécihla, cihelnýbrick, made from bricks
tělnétlustýfat, corpulent
tinstínshadow
těpnót (těpnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)udeřit - jemně (dok.)strike (softly)
tôdêma, tôdemtudythis way
tolitolikso much
tôňatůněpool
tôplované, -á, -ydvojnásobný, -á, -édouble
tôránekturán obecný (erigeron acris); čarovné kvítí, nosící štěstífleabane
tôrkêňkukuřicecorn, Indian corn, maize
tôzevelicevery much, greatly
tôzinkêtolik (málo)so little
tôšêt (tôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)tušitanticipate
toť, toťky (časově), toť, toťka (místně)onehdy, nedávno; (místně) tu, zde, tamhlethe other day, here
tož, tož taknuže, tedyso, why, well
tôžáklis na tvarohpress for curd cheese
trachtahostinabanquet, dinner
tragačtrakař, kolečko bez bočnicwheelbarrow
tragačnicapovídavá, klevetivá žena (obvykle hubená)gossipy woman
travnicaloktuše (plachta) na trávucanvas (for grass)
trcekmalá věc, drobekcrumb (small thing)
trckat (trckám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)poskakovat, hopsathop-skip, trip
trckavéhopkavýhopping
trdelnicazabijačková polévka tmavásoup made from pork blood and peeled barley
trdelnik, trdelnicatanečník, tanečnicedancer
trdlovat (trdlôjô, -eš, -e, -eme, -ete, -ôjó)tancovat (těžce), trmácetdance, trudge
trečafkáďcontainer (woodden)
tremteremsem tam, zmateněhither and thither
trháčekkošík na trhání ovocebasket for fruit
trilekřik, povykscreams
trklé, -á, -y, -ipřihlouplý, -á, -é, -ísimple-minded
trnčákkoláč s povidlycake with plum jam
trnčenépovidlovýplum jam (adj.)
trnkêpovidlaplum-jam
trnka (strom i ovoce)švestka; trnke - povidlaplum-tree
tróbatrouba (jak zařízení na pečení, tak o člověku)oven, also nitwit
tróbka, tróbkêkremrole, trubička, -y z listového těstaroll made from puff pastry
tróbské, -á, -y, -ščihloupý, -á, -é, -ístupid, dull
trocilkašiška chlebaloaf of bread
tród (bôde ti s tródem)špatný stav (bude ti špatně)bad state
trokêneckywashtub
trômbelapřihlouplýsimple-minded
trpělkachocholoušcrest
trtat (trtám, -áš, -á, -áme, -áte, -aji)jít drobnými krokywalk by tiny steps
tryskatroubel dýmkystem
tumrle, tumrdlekolotočcarousel
tvargle, kvargle, tvaružkêsyrečky, tvarůžkycheese (made from curd)
tvaružeksléz (malva alcea)mallow
tvrzenipruh látky k trávnici (na odlehčení váhy držené rukama)stripe of cloth
tyntychmušelín, organtinmuslin
třist (třesô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)třástshake
třizbéstřízlivýsober
uďamsilák, obrgiant
untrcajkêspodní kalhotyunderpants
untrholtzábavaentertainment
vêbêt (dceru) - vêbôdô, vêbôdeš, vêbôdóvyvdatmarry (daugter)
vêbřênknót (vêbřênknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vymňouknout, udělat špatnědo badly
vêbřêskovat (vêbřêskôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vykřikovat halasněyell
vêcibrovat (vêcibrôjô, vêcibrôješ, vêcibrôjó)vychovat, naučit mravůmeducate, teach manners
vêcôchtkanál, odvádějící močůvku z chlévacloaka, sewer for dung-water
vêcôdit (vêcôdim, vêcôdiš, vêcôdijó)vypít, vyprázdnitdrink up, drain
vêdrapovat (vêdrapôjô, vêdrapôješ, vêdrapôjó) dolovat rummage
vêčênit (vêčênim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vytýkat důrazněrebuke
vêfóknót (vêfóknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vyfouknout, koupit někomu před nosem snarf, swipe
vêfrfnit (vêfrfnim, vêfrfniš, vêfrfnijó)pokazitdamage, break
vêhôdlované uhoněnýexhausted
vêjit (vêndô, vêndeš, vêndó)vyjít (odněkud i podařit se)go out (and also do manage)
vêkládat (vêkládám, vêkládáš, vêkládaji)vyprávětnarrate
vêklačêt (vêklačim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijóvytlačitpush, press
vêklôdit (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)vykliditclean out
vêklôdit se (vêklôdim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)jít stranou, zmizetdisapear
vêkvérovat (vêkvérôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vystrnadit, odstranitremove
vêkřákat (vêkřákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vylízat se z nemocicure
vêlit (vêlejô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vylítpour out
vêlitat si (vêlicô si, vêliceš si, vêlicó si)vyběhat, opatřit si (aktivně)get (sth. - actively)
vêlizat (vêlizám, vêlizáš, vêlizaji)vylézatcome out
vêlizt (vêlezô, vêlezeš, vêlezó)vyléztget out
vêňórat (vêňórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vypátrat, vyčmuchat, vyslíditsearch out
vêopechané, -á, -ymazaný, vykutálený, -á, -écunning
vêôžêt (vêôžêjô, -eš, -e, -emê, -ete, -êjó)využítutilize
vêpchat (vêpchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vypichovatpoke
vêpchnót (vêpchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vypíchnoutpoke
vêpiglovat (vêpiglôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyžehlitiron out
vêpleščêt (vêpleščim, -iš, -ijó)vykulit (oči)goggle
vêpleščené (-á, -y, -i)vykulený (-á, -é, -í)goggling
vêpleščenec vêpleščenávykulenec (ten, kdo se všemu diví)googly-eyed
vêplknót (vêplknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)snést vejce, ale i nevhodně něco řícilay
vêplôt (vêplôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyplivnoutspit out
vêpôčené, -á, -yvystrčený, -á, -éprotrusive
vêpôknót (jôž to vêpôklo)vypuknout (už to vypuklo)break out, begin
vêpučet (vêpučim, vêpučiš, vêpučijó)vypůjčitborrow
vêpučivat (vêpučivám, vêpučiváš, vêpučivaji)vypůjčovatborrow
vêrêt (vêrêjô, vêrêješ, vêrêjó)vyrýtengrave
vêrêtyvyryto, vyrytéengraved
vêrust (vêrostô, vêrosteš, vêrostó)vyrůstgrow up
vêsêsovat (vêsêsôjô, vêsêsôješ, vêsêsôjó)vyhlížet, zvědavě se dívatglance out
vêsésnót (vêsésnô, vêsésneš, vêsésnó)vyhlédnoutpeep out
vêsiravévychrtlý, hubenýskinny
vêslepičêt (vêslepičim, vêslepičiš, vêslepičijó)prozradit, nevhodně řícireveal, let slip
vêsmradit se (vêsmradim, vêsmradiš, vêsmradijó se)vyprdět se, jít na procházku stroll (for health)
vêsočajzné, vêsočajzná, vêsočajznyvysoký, vysoká, vysoké (velmi - vysokánský, -á)tall
vêsoko, véš, névéšvysoko, výš, nejvýš(e)high, higher, highest
vêtělópit se (vêtělópim, -iš, -imê, -ite, -ijó se)zjevit se z čista jasnaappear suddenly
vêvêskovat (vêvêskôjô, vêvêskôješ, vêvêskôjó)vykřikovat, křičetshout out, scream
vêviglané, vêviglaná, vêviglanyvykývaný, -á, -é uvolněný, -á, -éslack
vêvinót (si nohô) (vêvinô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó) vymknout (si nohu)dislocate
vêvirat (vêvirám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)vyvěratbubble up
vêvrbit se (vêvrbim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó se)vybarvit se, objevit seturn out
vêvrznót se (vêvrznô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)zmizet nenápadněvanish
vêvyst (vêvedô, vêvedeš, vêvedó)vyvéstmarch out
vêziblé, -á, -y, -ivyzáblý, -á, -é, -í (vychrtlý)skinny, scraggy
vêziblenavyzáblá (žena)skinny, scraggy woman
vêščerbané měsičekvykrojený srpek měsícecrescent of the moon
vêšňôpat (vêšňôpô, vêšňôpeš, vêšňôpó) vyslíditnose out
vêšprtat (vêšprtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)vyhrabat se pomalu odněkudget slowly from
vêšprtnót (vêšprtnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)odstranitremove from
vêštárat (vêštárám, vêštáráš, vêštáraji)objevitdiscover, reveal
vêštárnót (vêštárnô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)vydloubnout, vyrýpnoutpick out, poke out
vêštarovat (vêštarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)odhalovat reveal
vêštôchat (vêštôchám, vêštôcháš, vêštôchajivytlačit (například sáně do kopce)push up
vêřict (vêřeknô, vêřekneš, vêřeknó)vyřknout, vypovědět, říciexpress
vajdasilný, tlustý a těžkopádný zároveňfatty
vajskakořalka ze žita (jen asi 20%) spirit from rye (light - 20%)
valêt (valim, vališ, valijó), jôž povalimjít, už půjdugo, I am to go
valašêt (valašim, valašiš, valašijó)lenošitlaze
Valováříčka u Prostějova, začínající od soutoku Romže a Hloučelysmall river near Prostějov, that starts from the confluence Romže and Hloučela
vantrokêdřevěná srážka na mlýnském náhonuwoodden raceway
varhánkêfoukací harmonikamouth organ
varmôžkaškraloup tvořící se při rozpouštění máslacrust
vážkêváhy, dřevěná tyč na nošení putýnek s vodouwoodden stick for porterage water
vařbôchtatlustý, lenivýfatty, slug
vařéchavařečkawooden spoon
vdajnána vdáváníready for marriage
vdákat (vdákám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji) na nekymprosit někoho o něcobeg
včêl, včêlka, včêlkynyní, teďnow
včêléšisoučasný, á, -érecent
véborné, -á, -yvýborný, á, -éexcellent
véce, vécavajíčko, vajíčkaegg, eggs
vedléšisousední, sousedneighbour
vedlivávedlenext to
vejit (vendô, vendeš, vendó)vejít (vejdu, vejdeš, vejdou)go in
vékôpvýkupnéransom (money)
velêčajzné velikánský huge, enormous
vemblódvelbloudcamel
véměnavýminekpart of house for retired
vénešné, vénešňéši, névénešňéšivychloubavý, -ější, nejvychloubavějšíostentatious
vénešněhonosněostentatiously
vépravazdlouhavě činící, tzv. šuchtošlengthy person
vépřehaoddechrest, relaxation
vepřovicanepálená cihlabrick (not burnt)
vercajknářadíimplements
verglař, vergl flašinetář, flašinet, kolovrátek organ grinder, hand organ
verônkaslunéčko sedmitečnéseven-spot ladybird
veverôšaveverkasquirell
vévozúvoz, ale i skládkafarm-track (also dump)
veznót (veznô, vezneš, veznó) vzít take
vézvavýzvachalenge
véška n. zvéškavýškaheight
Véšoviceobec u Prostějovavillage near Prostějov
véšplechthláškastatement
véřêt (véřô, véřiš, véřijó)vyjeveně hledět jako výrstare
veřtatdílnaworkshop, workroom
vichor, vichořêskovirch, silný vítrwindstorm, gale
vichořêt se (vichořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozčilovat sebe irritated
vědět (vim, viš, vi, vime, vite, vijó)vědětknow
vidět (vizô, vizeš, vidijó)vidětsee
vidlečkêjmelímistletoe
vigôlahruškapear
věko, věkavíko, víkacover, top
vintrokzimníkgreatcoat
vitřêt (vitřim, vitřiš, vitřijó)jitřitkindle
větřákvětrný mlýnwindmill
vězdicakopretinaoxeye daisy
vězdička, vězdičkê, vězda, vězdêhvězdička, hvězdičky, hvězda, hvězdysmall star, small stars, star, stars
viřtlepárkysausage
vjohyjé - pokyn vozky k rozjezdu command of coachman for moving off
vlápat (vlápám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)plácat, tleskat (nedok.)cla, applaud
vlápnót (vlápnô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)vlepit, udeřitgive sb. a slap
vlasaticakometacomet
vlaskalasiceweasel
vlášeniźíněhorsehair
vlažêté, -á, -y, -ivlhký, -á, -é, -cídamp, moist
vlňákvlněný šátek, přehoz ramenscarf (woollen)
vodica, vodičkatanečnice s níž se tanečník “vodí“dancer (female)
vodni kosledňáčekkingfisher
vokřéknót (vokřéknô, vokřékneš, vokřéknó)okřiknoutshout sb.down
voli ôchojitrocel ribwort
voznica dřevěná nádrž na vodu nebo močůvku tažená koňmiwoodden tank (usually dragged by horses)
voznicavozová plachtatarpaulin
vrapvráskywrinkles
vršveršverse
vršenanávršíhillock, knoll
vyst (vedô, vedeš, vedó)véstlead, guide
vzit (veznô, vezneš, veznó)vzíttake
vznyst (vznesô, vzneseš, vznesó)vznéstraise, bring up
všêvavšivákson of a gun
všóstnót (všóstnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vtlačit sesqueeze
z keré do keréco si počítwhat to do?
z pořádkêod čísla k číslu, popořádkuin succession
zêma, zêmêzima, zimywinter, winters
zêmnicazimniceague
za staraza starých časů, dříveformerly
zababôšêt se (zababôšim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zamotat se šátkem, uvázaným “na babku“wrap (oneself) with scarf
zábarkazáminkapretence
zabrančêt (zabrančim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zaplakatcry
zachômolêt (zachômolim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zachumlatbundle up
zachrtósêt (zachrtósim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zadávit, zardousitstrangle
zachtivavé, -á, -ychtivý, -á, -éeager
zagêglat (zagêglám, zagegláš, zageglaji) - nedok.ušpinitsoil
zagêglat (zagêglô, -eš, -e, -ámê, -áte, -ó)zašpinitbegrime
zahrbócet (zahrbócim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zaburácet, zahřmětrumble
záhrlákhliněný džbán s úzkým hrdlemjug (with a narrow neck)
zaklôznat (zaklôznô, zaklôzneš, zaklôznó)zakázatforbid, prohibit
zakocóřet se (zakocóřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)rozlobit seget angry
zakodrcat (zakodrcám, zakodrcáš, zakodrcaji)zakolísatstagger
zalikovat (zalikôjô, zalikôješ, zalikôjó)zatahovat cestu pentlemi (svatebčanům)close wedding gate with ribbons
zalivat rozmarynhojně pít, jako “do důchodu“drink a lot
zálôdazáludnosttreacherousness
zamegotatzatřpytitglitter
zámět, zámětêzávěj, závějesnowdrift, snowdrifts
zámoračlověk na úmor, hubený člověkskeleton (skinny person)
zapacknót (zapacknô, zapackneš, zapacknó)zakopnout, zaškobrtnoutstumble, trip, trip up
zapackovat (zapackôjô, zapackôješ, zapackôjó)klopýtatstumble
zapchnót (zapchnô, zapchneš, zapchnó)zapíchnoutstick (verb)
zápověďdíl, kde byla pastva zapovězenaforbidden space (for pasturage)
záprtekzkažené vejcerotten egg
zapšknót (zapšknô, zapškneš, zapšknó)zasyknouthiss
zaracené, -á, -y, -iztracený, -á, -é, -í (skoro, někde schovaný)lost
zaranôsoučasně, najednouat the same time
zaskyzaseagain
zastavatelzástupcerepresentative
zavazet (zavazim, zavaziš, zavazijó)překážethinder
závdanekzálohadeposit
zavéřêt (zavéřim, -iš, -i, imê, -ite, -ijó)vytřeštěně pohledětstare
zavijákzávin, dlouhá buchtapie
zavróbit (zavróbim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)zavinit, udělat si vroubekcause
zazerzené, zerzavé, zerzavá, zerzavyzrezavělý, rezavý, rezavá, rezavé (i o vlasech)corroded, rusty
zaščôřêt se (zaščôřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó se)zasmát sesmile
zašmórané, -á, -y, -i umouněný, -á, -é, -ígrimy, grubby
zašôšknót (zašôšknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó)zašeptatwhisper
zbêt (zbôdô, zbôdeš, zbôdó)zbýtremain
zbêti (nebêlo zbêti)zbytí, vyhnutí se něčemu (nebylo vyhnutí)evade
zbajat (zbajám, zbajáš, zbajajó)navést (dok.)incite, induce
zbihat se (zbiháme se, zbihéte se, zbihaji se, zbihajó se) sbíhat se (o lidech)gather, come together
zborzbořeništěruins
zbózet (se) (zbózim, zbóziš, zbózijó)budit (se)wake up
zbrčeneczbrklýhot-headed
zbunikzbojníkbrigand
zbředitdostat “břed“, křečesuffer from spasm
zdóvat (se) (zdóvám, zdóváš, zdóvaji)vzdouvat (se), nadouvatbillow
zdovědět se (zdovim, zdoviš, zdovijó se)dozvědět selearn, come to know
zdrhnót (zdrhnô, zdrhneš, zdrhnó)utéciescape, run away
zdurvzdordefiance
zdylka n. dylkadélkalength
zebrat (zeberô, zebereš, zeberó)sebrattake away, filch
zejit (zendô, zendeš, zendó)vzejít, ujmout secome up, germinate
zejit se (zende se mně - Tě - Vám - to) hodit se (hodí se mi - Ti - Vám - to)suit
zejit se (zendô, zendeš, zendó se)sejít semeet, gather
zelênênedozrálé ovoce unripe fruits
zelênê, zelênabyliny, bylinaherbs, herb
zelené kuňkobylka (zelená)grasshopper
zemětřaszemětřeseníearthquake
zeměžlôťzeměžlučcentaury
zemsky, zemsky japkazemáky, bramborypotato, earth apple
zengnót (trôhla zengne)cinknout, zarachotittinkle
zepsôt (zepsôjô, zepsôješ, zepsôjó)pomluvit, vynadatdefame, call sb. names
zerz, zerzavé, zerzavárez, rezavý, rezavárust, rusty
zerzat (zerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)rezivět (nedok.)corrode, grow rusty
zesliknót (zesliknô, zeslikneš, zesliknó)svléknoutundress
zezerzat (zezerzám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)zrezivět (dok.)corrode, grow rusty
zeškvrknót se (zeškvrknô, -eš, -knó se)scvrknout seshrivel
zgáleoči - nelichotivěeyes (un beautifully)
zgarbêstaré nářadí, náčiníold implements, kit
zgrblêt (zgrblim, zgrbliš, zgrblijó)skrblit, lakotitskimp
zhlavecpolštářpillow
zhlidánimračení sefrown
zhlidat (zhlidám, zhlidáš, zhlidaji)mračit sefrown
zhlidnót sezahledět se (zahledí-li se nevěsta do komína,bude mít černooké děti)stare, gaze
zhližet (zhližim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)mračit sefrown
zhnilênahnilobaputrefaction
zhnilé, zhnilálíný, línálazy
zhôstačastooften
zhurôvzhůruawaked
zhurô pácemvzhůru nohamaupside down
zibst (ziblê mně rôkê)zábst (zábly mě ruce)freeze
zkazevzkazymessages
zkôsêt (zkôsim, zkôsiš, zkôsijó)zkusittry, attempt
zláščzvlášť, odděleněspecially, separately
zlé větrmrtvicestroke, attack
zlomirovat (zlomirôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)zpustošitdevastate
zmáchané, -á, -inapitý, napitá, napitíwiped out
zmélêt se (zmélim, zméliš, zmélijó se)zmýlit sebe mistaken, go wrong
zmerčêt (zmerčim, zmerčiš, zmerčijó)spatřitnotice, see
zmolavýmol, roklepothole, pot-hole
zmrhalka, zmrhanaděvče padlé, i svobodná matkafallen girl, also unmarried mother
zôbit se (zôbim, zôbiš, zôbijó se)zubit segrin
zóbkêkrajkylaces
zoduvka, soduvkasodovka, limonádasodawater, lemonade
zohlé, zohlázahnutý, zahnutábent, crooked
zól, zólesál, sályhall, halls
zončêt (zončim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)znít plně, zvučetresonate
zóvěřêt se (zóvěřim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)zpronevěřit sebetray
zpózet (zpózim, -iš, -i, -ime, -ite, -ijó)lozitcrawl
zpošêkazešikma, šikmo, bokemsideways, obliquely
zprčenépokažený, nepovedenýstillborn, failed
zpřikênapříčcrosswise, across
zrustvzrůststature
zteřêt, zteřêlé, zteřêláztrouchnivět, ztrouchnivělý, ztrouchnivělámoulder, mouldered
ztěkat se (ztěkám, ztěkáš, ztěkajó se)vztekat sebe angry
ztrnčenévylekaný, plašanfrightened, scared
zvêklé, zvêklá, zvêkly, zvêklizvyklý, zvyklá, zvyklé, zvyklíhabitual, customed
zvemnót (zvemnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)zesílit (jako stelná kráva, které "sílí vemeno")get stronger
zvetit (se) (zvetim, zvetiš, zvetijó se)zvednout se, získat opět sílyrecreate, restore
šêdlo, šédlovážkadragonfly
šêkemšikmo, z bokuaskew
šêknót se (šêknô, -eš, -e, -emê, -ete, -ó se)hodit se, být vhodné (dok.)be suitable
šêkovat se (šêkôjô, šêkôješ, šêkôje, šêkôjemê, šêkôjete, šêkôjó se)hodit se, být vhodné (nedok.)be suitable
šêšenka, šêšenkêknedlíček, knedlíčkyquenelle, meat ball
šêškê, barôšešišky (jehličnatých stromů)cones
šêška, šêškêknedlík, knedlíkydumpling(s)
šabala, šabalkavězení (obecní)prison (municipal)
šáchoširákosíreed(s)
šacovat (šacôjô, šacôješ, šacôjó)odhadovatestimate
šajnêstaré rakouské papírové penízeold Austrian money
šakvšakhowever
šalofenstrêokeniceshutter
šamplêcahádkaquarrel
šandêšlebraces
šárřada, pruhrow, stripe
šarapatkêpatky v zadu na saníchrear part of sledge
šatlavaobecní vězenímunicipal prison
šášisítinarushes (Juncaceae)
ščaglekusypieces
ščáva šťáva juice
ščava, ščavíkšťovíksorrel
šebelamluvka (moc mluví, ale ne rozumně)chatterer
šebinkêčást trakaře nad kolečkem, nazad ohnutábarrow (a part of it)
šédrem nakřivo, šikmoaskew, awry
ščebetštěbetánítwittering
ščedré, ščedráštědrý, štědráunstinted
ščepánêkřížalydried fruit
ščépanáštípaná (pusa)pinch kiss
ščepka, ščepetkašpetkamodicum
ščépnót (ščépnô, ščépneš, ščépnó)štípnoutpinch, clip
ščerbákluční plevel z druhu čekankychicory (weed)
ščercháčejablka (co opravdu "štěrchají")apples
ščermákpták čermáček, fojtíkrobin
šenkovňavýčepní místnostpub
šentešnálevní stůlbar
ščôchnót se (ščôchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó se)sblížit sebecome close
ščôglat (ščôglô, ščôgleš, ščôgló), ščôglêkatviklat (např. klikou)waggle
ščôkat (ščôkám, ščôkáš, ščôkaji)škytathiccup
ščôkavectruskavecknotgrass
ščôkavkaškytavkahiccup
ščópléštíhlý, vytáhlýslim
ščórštír scorpion
ščórat (ščórám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)obesychat, osychatbecome dry
ščôřêt se (ščôřim se, ščôřiš se, ščôřijó se)smát se, usmívat sesmile
ščôřêt se, ôščôřovat se, ščóhlêtsmát se, usmívat sesmile
ščóřánekskrojek chlebaheel of bread
šépčišípkovíwild rose bushes
šestkadesetník staré rakouské měnycoin (old one)
šestroksedadlo na voze vycpané slamouseat on carriage stuffed with straw
šézakočárcoach, carriage
šfidlêkat na hósle (šfidlêkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)hrát (nevalně) na housleplay violine (poorly)
šiblépřihlouplýsimple-minded
šibr, šifrbřidliceslate
šifrákbřidlicová deskaslate
šikslažena záletnáphilandering woman
šiltkšiltpeak
šina, šinêkolejnicerail
širêpostrojharness
šišvořiplevel, zakvétající drobným kvítkemweed (with small blooms)
škarbal, škarbalebota, boty (ochozené, staré)old shoes
škarnótkakornoutekcone (small)
škařópškraloupcrust
šklibit (šklibim, šklibiš, šklibijó) - nešklib!plakat - neplač!cry - do not cry!
šklibit se (šklibim se, šklibiš se, šklibijó se)pošklebovat se, šklebit segrimace
šklôbantrhantatterdemalion
škobrcat (škobrcô, -eš, -e, -emê, -ete, -có)klopýtatstumble
škrablenametla (opotřebovaná, ostrá)besom (old, with sharp endings)
škraň, škranělíc, lícecheek(s)
škrknót (škrknô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)mrsknout, náhle vyskočit, ale i škrtnout (sirkou i nápis)suddenly jump up, but also, delete
škrobáčekbroučeksmall beatle
škrôtêboty - opotřebované, neforemnéshoes (shabby and formless)
škrôtaledová kra na potoce, rybníceice floe
škrpat (škrpám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)klopýtatstumble
škutchlapčisko, výrostekteenager (boy)
škvrklésckvrklýshring, get wrinkled
šlahanecstopa na kůži po ráně prutemtrace on skin (after stick swipe)
šlahařvedoucí olejové dílny, který šlahal roztlučený semenecprofession (related to vegetal oil production)
šlahnót sebó (šlahnô sebó, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)vydat se (kam)set out
šlajfbrzdabrake
šlajfšukêbrusle (kolumbusky, kačenky, kvinty)skates
šlefiřbrusičknife-grinder
šléšky, šléškênočkysmall dumplings
šliovica, šlihovicaslivovice plum-brandy
šlôpek, šlupekpráhdoor-step
šmahôlasmažená vajíčkafried eggs
šmanďa, šmanďákleváklefthander
šmárgotkavýraz údivu a překvapeníJesus Maria Joseph - expression of amazement and surprise
šmarovat (šmarôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)kráčet (si)walk, march
šmédit (šmédim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)šmejdit, lozitbustle
šmérat (šméřô, šméráš, šmérajó)šimrattickle
šmikê hakêsem tam, klikyhákysquiggle
šmodrchanepořádekclutter
šmôrinekumouněný chlapecgrimy boy
šnédrovat (šnédrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)vyjet z kolejí (vůz i saně)derail
šnurovacišněrovacílaced
šnurportknírymustache
šobrstšustot, šramotrustle
šôfánek, šôfannaběračkaladle
šókalaloudal, trochu opožděný při prácislowcoach
šôkat (šôkám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)pobíhat z místa na místomill around
šôleknávlek na prst z kůžeslip made from leather
šómat (šómám, šómáš, šómaji)šumětrustle
šňôpat (šňôpô, -eš, -e, -eme, -ete, -ó)slídit, tajně hledathunt
šópalšoupálek, ptáktreecreeper
šôpinašupinascale (fish scale)
šôpkaslupkarind, jacket
šorecsukněskirt
šórempěškyon foot
šórempomalu nebo nakřivoslowly or crooked
šôt, šôtičtverák kluk, čtverácijoker, rascal
šôšeňchlapec (předškolní), zaschlé okvětí na ovocismall boy,dried perianth on fruits
šôšeňzakrslík, malý postavoushrimpy person
šôšeň (vězde)meteorit, člověk malý postavou - zakrslíkmeteorite, shrimpy person
šôšk šeptáníwhispering
šôškat (šôškám, šôškáš, šôšká), pošôškat šeptat, pošeptatwhisper
šôškat (šôškám, šôškáš, šôškaji n. šôšotajó)šepotatwhisper
šôšniflêntačlověk drobný postavou i výkonem při prácismall weak person
šôšnilzvídavý, leč ne příliš pracovitý člověkcurious person (not too diligent)
šôšnit /se/ (šôšnim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)piplat se v něčem, s něčímfiddle with sth.
špacirštokvycházková hůlwalking stick
špalétavjezd do stodoly (zapuštěný)entryway into barn
šparačkêdrobnostismallnesses
špatašpatnostbadness
špélek, špélkêšpejleskewer, skewers
šperechtastrašidlo (na štědrý v. hrozil navrtáváním zlob. dětí nebozezem)bogey
špérkêzabijačkapig-sticking
špica, špicedrát - paprsek (v kole bicyklu), dráty - paprskyspoke, spokes (a part of bike wheel)
špichélšpičatý trnspiky prickle
špidlaté, -á, -y, -išpičatý, -á, -é, -ípointed
špidlehrotyspikes
špičák krumpáč (špičatý)hack, pick
šplechtačkavařečkamixing spoon
šplechtat (šplechtám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)smát se hlasitělaugh loudly
špodiantidělníci v cukrovaru, co pracují u “špodia“sugar factory workers
špôlecpulec, také malý kluktadpole, also small boy
špônt, špôntê/špôntizátka, malé dítě, zátky/malé dětistopper, also tot
šporheltsporákcooker, stove
špornaostruha kohouta (ale i jezdecká)spur
špračkahračkatoy
šprcekvrabecsparrow
šprleňové (plotek)tyčkový (plot)paling
šprndákměchačka (dřevěná nebo drátěná)stirring spoon
šprôšelpříčka žebříkucross rai lof a ladder
šrákêkoza na řezání dřeva, kšandysawhorse, braces, suspenders
šrutkakus uzeného masaflitch (smoked meat)
šršňáksršeňhornet
štêch, štêchêsteh, stehystitch, stitches
štêchovat (štêchôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)stehovatstitch
štêrê, štêřem, štveřêcačtyři, čtyřem, čtveřicefour, to four, quaternion
štêrlêstové jetelčtyřlístekquaterfoil
štabarcrámus, povykkerfuffle
štampilka razítko stamp
štamprlka, štamfrlkaštamprledram, snifter
štandlnádoba ze dřeva (na vodu, s víkem, rozšiřující se dolů)woodden container (for water)
štandliknádobka ze dřevasmall woodden container
štandrlezastaveníčko, vyhráváníserenade
štarák (do zôbu)párátko (zubní)tooth-pick
štáralašťourafault-finder, carper
štárat (štářô, štářeš, štářó)rýpatdig, poke
štichnót (štichnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)předběhnout, porazit v soutěžiovertake
štichovat se (štichôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -jó se)předbíhat se, soutěžitcompete with
štipekždibec, kousekpinch
štivlatêsandálysandals
štôchat (štôchám, štôcháš, štôchaji)tlačit, strkatpush
štôchat se (štôchám se, štôcháš se, štôchaji se)tlačit se, strkat sejostle, push forward
štokstůl z dubového dřeva (obvykle v hospodě)table made from oakwood (usually in a pub)
štokrlátkožidlička - bez opěradlachair (small and without backrest)
štráchat se (štráchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó se) loudat sesaunter
štricla chlebabochník nebo šiška chlebaloaf of bread
štružókslamníkstraw mattress
štrychčertovina, žertdevilment, prank
štvrtečkaštamprličkadram, snifter
štvrtnica, štvrtně, štvrtňatasudy 1/4 hektolitrovébeer barrel (25 l)
štvrťčtvrt (také čtvrt gruntu)fourth
štychovat se (štychôjô, štychôješ, štychôjó se)předbíhat se, soutěžitcompete with
štyclenápěstničkymuff
šulan, šulanêbramborová šiška, bramborové šiškypotatoe bun
šupna (do šupně)kůlna (do kůlny)shed
šuspajtlpodivín, šusfreak
šustkaděvče - živé, trochu lehčígirl - vivacious, a bit good-time
šutrštěrkgrit
švajcat (švajcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)krájet (nedok.)cut
švajcnót (švajcnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)ukrojit (dok.)cut off, slice
švidrat (švidřô, švidřeš, švidřó n. švidraji)šilhatgoggle, squint
švidraté, -á, -y, -išilhavý, -á, -é, -ísquint
švihavkaprut, který se dobře zaplétástick for interlocking
švinglařšejdířswindler
ťôhykťuhýk, sýček, hlasatel smrtibutcher-bird
ťôkanhlupák 1fool, simpleton
žêcalžícespoon
žêčka, žêčkê, žêčenka, žêčenkê lžíce, lžíce, lžička, lžičkyspoon, (-s), teaspoon, (-s)
žêla, žêležíla, žílyvein, veins
žêlny kořenimochna stříbrnágoose-grass
žêtnicatráva s kláskygrass and ears
žêtniskopšeničné poleweat field
žêtopšenicewheat
žêvicapryskyřiceresin
žêvobêtiživobytílivelihood
žêvy střibrortuťmercury
žaba chrastaváropuchatoad
žabi vinorozrazilspeedwell
žabikôchnůž, kudlaknife
žaběnaplevel žabinec; ptačinecchickweed
žachroňžábafrog
žáhořêt (žáhořim, -iš, -i, -imê, -ite, -ijó)žvanit (zdlouhavě)blather
žaróchpryskyřník (ranunculus)butterflower
žblôňabambula, nemehlo butter-fingers
žbôlênêbublinybubbles
žbrdolekhrbolekhump
ždrc, ždrcerána, ránypunch, punches
ždrcat (ždrcám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)trkat, drcatpoke
ždurchnót (ždurchnô, -eš, -e, -emê, -ete, -nó)strčitshove
žébropředchůdce fukaru (na čištění obilí)former filter machine (for corn)
žébrovat (žébrôjô, -eš, -e, -emê, -ete, -ôjó)fukarovat, čistit fukaremclean by blowing
žebřížebřiny na voze na svoz obilí, žebřiňákcart
žédlékžejdlík (0,34 l)measure for liquids (0,34 l)
žédlo zřídlospring (natural)
žédlo (hmyzu)žihadlosting(er)
žeglamoučnicecontainer for flour
žehnáčekkropenkastoup
žékrôťsvazek holí pro postavení májkybundle of sticks
ženglavážka vodnídragonfly
žhrat jíst (hodně), žrátgulp, devour
žďurchat (žďurchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -ajó)strkat (do někoho, něčeho)poke
žižlavé, žižlavážhavý, žhaváburning
žižlavina, žižlavérozžhavený předmět; žár, rozžhavený, žhavýglow, burning
žmékačka, na žmékhra na schovávanouhide-and-seek
žňa, ve žňažně, o žníchharvest, at harvest
žóželsouborný název pro plazy, obojživelníky a havěť vůbecvermin
žvalekchuchvalecfluff
žvéchat (žvéchám, -áš, -á, -ámê, -áte, -aji)žvýkatchew
řbethřbetback, chine
řebeňhřebencomb
řebřêňákžebřiňákcart
ředekvaředkevradish
řečêca, řičêcasíto na obilíscreen for corn
řéček, pořéčkôzítřek, pozítřítomorrow, the day after tomorrow
řečné, -á, -y, -ihovorný, -á, -é, -ítalkative
řehôlasmíšek, rád se smějegiggler, jolly fellow
řembôlákveliký knoflík do hrybig playing button
řepniskořepové polebeet field
řéti (opak klásí - viz)spodní část snopulower part of sheaf
řičêca, řečêcasítosieve
řikařekariver
řikat v knižce (řikám v knižce, řikáš v knižce, ...)číst read
řóchanecherda, úder do zadpunch to the shooulders
řôpoňkřupanjoskin, bumpkin

Kronika


INFO - hánácké novinky

27.07.2017 23:32
1.7.2017 BAKOV NAD JIZEROU - POJIZERSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL

27.07.2017 23:30
29.6.2017 TRADIČNÍ LIQUERE

27.07.2017 23:27
24.5.2017 Radim Dostálík 50

10.05.2017 23:32
10.5.2017 POHLEDNICE Z ROKU 1942

26.02.2017 23:33
25.2.2017 – 61. MORAVSKÝ PLES


Předpověď počasí

In-počasí


English
Česky
Po hanácke